Vlastná bezpečnosť pri prvej pomoci 2

Ďalšou situáciou, s ktorou sa môžeš pri poskytovaní prvej pomoci stretnúť, je násilná trestná činnosť. Nemusíš byť pritom ani priamym či nepriamym účastníkom. Stačí, že večer ideš mestom a uvidíš niekde ležať zranenú osobu, ktorá je obeťou násilia. Zachovanie vlastnej bezpečnosti pri poskytovaní prvej pomoci v takejto situácii je extrémne dôležité!

Množstvo takýchto činov sa deje hlavne vo večerných a nočných hodinách. Horšia viditeľnosť, tmavé zákutia, menšia prehľadnosť prostredia, menší počet prípadných svedkov… Tieto faktory zvýhodnujú páchateľov. Sú to práve oni, ktorí si vyberú miesto aj čas útoku vhodných pre nich. V článku Vlastná bezpečnosť pri prvej pomoci 1 som zmieňoval, čo nám určuje mieru rizika. Z uvedených príkladov sú to pre túto situáciu špecifické:

  • Okolnosti udalosti: násilný trestný čin
  • Prostredie: mestské (park, sídlisko, parkovisko,…)
  • Osoby na mieste: zranený, útočník (agresívny, pod vplyvom drog alebo alkoholu)
  • Vedľajšie vplyvy: svetelné podmienky, neprehľadnosť situácie

Prvú pomoc poskytuj až po vyhodnotení vlastnej bezpečnosti!

Bezpečný prístup k zranenému

Ak si priamo svedkom udalosti, napríklad bitky, ani z dôvodu poskytnutia prvej pomoci sa nezapájaj skôr, ako je miesto bezpečné. Väčšina bežných ľudí nemá žiaden výcvik sebaobrany. Agresor, ktorý je odhodlaný útočiť, môže byť pod vplyvom drog, čo znamená, že nebude cítiť bolesť do takej miery ako zvyčajne. Žiadna slabšia obrana ho preto nezastaví. Ak sú poblíž iní ľudia, nemôžeš vedieť, či sa tam nenachádza útočníkov spoločník, ktorý by ho bránil a tým pádom budeš odrazu musieť bojovať proti presile.

V prvom rade zavolaj záchranné zložky. Využi telefónne čísla 112, 155 alebo 158 a privolaj pomoc záchranárov a polície. Ako telefonovať si prečítaj tu: Ako si správne zavolať pomoc

Presvedči sa, že priame ohrozenie už pominulo. Začni sa približovať k zranenému, ideálne od smeru aby Ťa videl a registroval príchod. Už z niekoľkých metrov, ktoré sú pre Teba bezpečnou vzdialenosťou, s ním začni komunikovať. Je dôležité, aby mu bolo jasné, že mu ideš pomôcť. Nespoliehaj na pomoc iných ľudí. Môžu mať strach, môžu panikáriť alebo, čo je najčastejšie, tvária sa že tam ani nie sú a nebudú ochotní nijako sa do pomoci zapojiť.

Bezpecnost zachrancu pri poskytovani prvej pomoci - Civilian First Responder

Ak je zranený pri vedomí

Ak je zranený, ktorému sa chystáš pomôcť, pri vedomí a bude odpovedať, získaš veľmi dôležitú spätnú väzbu. Akú? Je pri vedomí, má funkčný krvný obeh a voľné dýchacie cesty. Inak by nebol komunikácie schopný. To je pri poskytovaní prvej pomoci dôležitá informácia nápomocná pri tzv. prvotnom vyšetrení. Pri približovaní k zranenému ho neustále sleduj, podstatné je vidieť na jeho ruky, či v nich nemá prípadne zbraň.

Pokiaľ je po útoku zmätený, mohol by Ťa omylom považovať (aj napriek komunikácii) za hrozbu alebo vracajúceho sa útočníka. K zranenému so zbraňou sa nepribližuj na vzdialenosť, kedy by si sa sám mohol stať zraneným, aj keď nedopatrením a omylom.

Stále vnímaj celé okolie a maj v prípade nutnosti premyslenú trasu ústupu alebo úteku. Pri poskytovaní prvej pomoci následne využi štandardné postupy, ktoré učíme aj na našich kurzoch Civilian First Responder.

Bezpecnost zachrancu pri poskytovani prvej pomoci - Civilian First Responder

Prvá pomoc zranenému v bezvedomí

Snažíš sa komunikovať so zraneným ale nepočuješ žiadnu odpoveď? Vôbec sa nehýbe? Pravdepodobne je v bezvedomí, čo je stav, ktorý si vyžaduje rýchly zásah. Pokiaľ nie si v priamom kontakte so zraneným, nevieš totiž, či dýcha a má funkčný krvný obeh. Ak nie, bude treba zahájiť KPR (kardiopulmonálnu resuscitáciu). Ak masívne krváca, predtým nezabudni zastaviť krvácanie. Ani v tomto prípade však nesmieš podceniť bezpečnosť. Tu ešte viac platí, že záchranca sa sústredí na zraneného a pod tlakom prestane vnímať okolie.

Platí, že ak vyhodnotíš priestor ako bezpečný, pristupuješ k zranenému ideálne zo smeru, kde Ťa môže zaznamenať. Z bezvedomia sa môže totiž náhle prebrať a v strese uvidí iba postavu, ktorá sa k nemu zohýba a môže Ťa mylne identifikovať (hlavne ak je tma) ako útočníka.

Aj pri zranenom v bezvedomí pozorne sleduj ruky či sa v nich nenachádza zbraň a v rýchlosti “prešacuj” zraneného či nemá nejakú pri sebe. Mohlo sa totiž stať, že ju v sebaobrane nestačil vytiahnuť, teraz sa preberie z bezvedomia, pamätá si útok, vidí pri sebe cudzieho človeka a môže Ťa omylom považovať za útočníka (najmä ak napríklad útok prišiel zozadu). Reakcie v zmätočnom stave a stresovej situácii po útokoch môžu byť rôzne a preto je veľmi dôležité nestrácať nikdy zo zreteľa vlastnú bezpečnosť. Následne pokračuješ v rámci bežného postupu poskytovania prvej pomoci tak, ako to učíme aj na našich kurzoch.

Bezpecnost zachrancu pri poskytovani prvej pomoci - Civilian First Responder

Fingované zranenia

Samostatnou kapitolou, s ktorou sa taktiež môžeš stretnúť, sú fingované zranenia. Tie majú jediný účel – nalákať okoloidúceho (záchrancu) do pasce. Bohužiaľ, niektorí ľudia sú schopní takéto veci urobiť a takýmto spôsobom využiť ochotu a dôverčivosť. Nebezpečenstvo spočíva práve v spomínanom tunelovom videní, kedy sa všetky zmysly záchrancu sústredia na pomoc zranenému. Vtedy sa stráca dostatočné vnímanie okolia a možných hrozieb, ktoré som spomínal vyššie.

Nikdy nepodceňuj svoju bezpečnosť! Uisti sa, že sa za kríkmi, kontajnermi, blízkymi autami, múrikmi či za rohom sa neskrývajú ďalšie osoby. Je lepšie stratiť minútu na overenie bezpečnosti, ako stráviť dni či týždne v nemocnici.
Rovnako nezanedbávaj pozorné sledovanie zraneného, viditeľnosť jeho rúk, zbraní alebo predmetov v jeho tesnej blízkosti, ktoré by mohol použiť.

Bezpecnost zachrancu pri poskytovani prvej pomoci - Civilian First Responder

OOP – osobné ochranné prostriedky

Dôležitou súčasťou bezpečnosti je aj osobná ochrana z pohľadu ochranných prostriedkov. Uvedom si, že ak ideš poskytnúť prvú pomoc neznámej osobe, priamy kontakt môže znamenať ohrozenie zdravia.  Zranený môže mať množstvo prenosných chorôb, napríklad hepatitídu (žltačku), rôzne infekcie, môže byť HIV pozitívny… A nemusí to byť iba na prvý pohľad bezdomovec alebo zanedbaný, špinavý či zapáchajúci človek. Rukavice zaberú v taške, kabelke, IFAKu alebo vo vrecku minimálny priestor. Primárne ich použitím chrániš seba! Nezabudni teda aspoň jeden pár nosiť so sebou.

Kurzy FPOS First Person on Scene / CFR Civilian First Responder

Chceš o poskytovaní prvej pomoci v bežnom civilnom vedieť viac? Zúčastni sa niektorého z našich kurzov FPOS alebo CFR.
Podobne ako kurzy TCCC aj tu Ťa naučíme všetko dôležité a zažiješ modelové situácie, kde si všetky postupy vyskúšaš.

Foto ilustračné. Zdroj: FB Polícia Slovenskej republiky, FB Denník záchranára