TCCC – TFC – Cirkulácia / Krvný obeh I.

Ďalšou časťou MARCHE protokolu je písmeno C ako cirkulácia. Cirkuláciou máme na mysli poruchy krvného obehu a krvácania. Krvný obeh má na starosti distribúciu krvi, cukru, kyslíka a ďalších živín do jednotlivých orgánov a tkanív v ľudskom tele. V podstate, ak je zranený schopný dýchať, potrebujeme aby bol krvný obeh funkčný natoľko, aby vedel rozvádzať kyslík do tela.

Zaujíma Ťa taktická medicína a chceš sa naučiť viac?
Vyskúšaj náš bezplatný kurz základov TCCC: https://onlineresponder.sk/
Prihlás sa na náš špeciálny 3-dňový kurz: https://respondacademy.sk/kurzy/tccc-tactical-combat-casualty-care-kurz-prvej-pomoci-special

Aj tento diel bude, podobne ako pri zabezpečení dýchacích ciest, rozdelený na dve časti (linky nájdeš pod článkom). V prvej sa budem venovať zabezpečeniu vstupu a tekutinovej resuscitácii a v druhej ostatným aktivitám (ošetrenie ďalších krvácaní a konverzia turniketu).

Circulation – krvný obeh

Najprv sa musíš uistiť, že masívne krvácanie je pod kontrolou. Rozhodne by si v tomto okamihu nemal byť prekvapený žiadnymi nezabezpečenými vonkajšími masívnymi krvácaniami.

Aby si získal lepší prehľad o krvácaniach, musíš odhaliť rany a ich okolie. Nezabudni skontrolovať funkčnosť turniketov, hlavne pokiaľ sa musel urobiť presun, zranený bol na miesto ťahaný, turniket môže byť uvoľnený a tým pádom neplní svoju funkciu.

Ak máš k dispozícii pulzný oxymeter a tlakomer, použi ich pre lepší monitoring stavu zraneného.

Pri krvácaní a stratách objemu krvi je hlavným cieľom zabrániť rozvinutiu hemoragického šoku.

Šok spôsobený stratou krvi

Hemoragický šok, podobne ako pneumotorax, sa neudeje v okamihu, ale potrebuje svoj čas na rozvinutie. Ten je daný tým, ako rýchlo a v akom objeme stráca zranený krv.

Hemoragický šok má svoje príznaky na základe ktorých môžeš jeho nástup alebo trvanie odhaliť. Príznakov je viacero a nie všetky sú ľahko identifikovateľné v sťažených podmienkach. Taktiež príznaky sa rôznia podľa toho, aký objem krvi zranený už stratil.

Pokiaľ zranený v hemoragickom šoku nie je, ani na základe mechanizmu poranenia a svojich skúseností nepredpokladáš jeho nástup, nemusíš okamžite začínať tekutinovú resuscitáciu cez žilu. Nezabudni, že prostriedkov máš obmedzené množstvo, takže ich môžeš ušetriť pre niekoho, kto ich bude naozaj potrebovať.

tccc takticka medicina krvny obeh marche

Fázy a závažnosť

Samotný šok prebieha vo fázach:

 • kompenzačná
 • dekompenzačná
 • inreverzibilná

Podľa závažnosti poznáme:

 • ľahký šok
 • stredne ťažký
 • ťažký
 • terminálny

Ako telo reaguje na straty krvi zleží na stratenom objeme.

Prácou medika je robiť všetko tak, aby k zbytočným stratám objemu krvi nedošlo! Liečba závažného stavu a náhrada chýbajúceho objemu množstva krvi je oveľa obtiažnejšia ako zabránenie jej straty.

Indikátory hemoragického šoku

Dôležité je vedieť rozlíšiť a podchytiť nástup šoku. V civilných podmienkach a s plným vybavením je to oveľa jednoduchšie ako na bojisku. Tu má vplyv viacero faktorov, ktoré nás obmedzujú:

 • počasie
 • zlé svetelné podmienky
 • prach a špina
 • stres
 • dynamická zmena situácie…

V rámci postupov TCCC sa obmedzujeme na dva hlavné indikátory hemoragického šoku:

 • Znížený stav vedomia (bez indikácie poranenia mozgu)
 • Abnormálny radiálny pulz

Čo robiť ako prvé

Ak si zistil, že zranený je v šoku alebo šok nastupuje, ako prvé musíš prekontrolovať krvácania. To, čo nechceš je, že budeš dopĺňať cez intravenózny alebo intraoseálny vstup tekutiny, a zároveň ich cez neošetrené krvácanie bude zranený strácať.

V tom prípade je postup neúčinný a zároveň prichádzaš o drahocenný materiál. Ak je to možné, kontrolu môže urobiť iný vyškolený člen tímu dostupnými prostriedkami, teda turniketmi, gázou, tlakom na ranu… kým si medik pripraví set pre podanie tekutinovej resuscitácie.

Najrýchlejším spôsobom ako dostať tekutinu do krvného obehu je priamo ju doplniť cez intravenózny (IV), prípadne intraoseálny (IO) vstup.

Intravenózny znamená že vstup zavedieš do žily. V prípade, že to nie je možné alebo zlyhali iniciálne 3 pokusy, pristúp radšej k intraoseálnemu vstupu. To znamená, že zavedieš vstup priamo do kostnej drene a to do sterna, proximálneho humeru (rameno), prípadne tibie (pod koleno, ale v TCCC sa zavedenie do tibie prakticky vykonáva iba výnimočne).

intravenozna intraosealna sada tccc circulation

Ideálne je nahradiť chýbajúcu krv plnou krvou, tú však pri sebe zvyčajne nenosíš. Ak však vieš aké krvné skupiny majú ostatní členovia tímu, existuje spôsob priamej transfúzie krvi cez transfúznu sadu.

Čo však nosíš sú kryštaloidné a koloidné roztoky. Aký je rozdiel medzi týmito dvomi.

Kryštaloidy – majú malé molekuly a preto rýchlo zásobujú vodou a elektrolytmi, ale aj rýchlo z obehu odchádzajú. Asi tretina zostane v krvnom riečisku a 2 tretiny prejdú do medzibunkového priestoru. Na vyrovnanie krvnej straty je treba 3-4násobné množstvo kryštaloidov.

Oproti tomu koloidy sú vysokomolekulárne a udržia tekutinu v krvnom obehu dlhšie.

tccc takticka medicina krvny obeh marche

Základné zásady pri tekutinovej resuscitácii

Snaž sa dosiahnuť aspoň jednu z troch hlavných podmienok. Ak sa Ti to podarí, môžeš resuscitáciu zastaviť a šetriť tekutiny pre ďalšieho zraneného. Čiže podávaš pokiaľ sa nepodarí:

 • vrátiť naspať hmatný radiálny pulz
 • dosiahnúť tlak v systole aspoň 80mmHg
 • zlepšiť stav vedomia

Nezabudni, že stav zraneného musíš neustále kontrolovať. Ak sa úspešne podarí dostať zraneného z najhoršieho, priebežne až do času evakuácie monitoruj jeho stav, pretože nechceš, aby opätovne do šoku upadol.

Ak by sa tak stalo, musíš znovu prekontrolovať všetky možné krvácania a začať podávať tekutiny. Logika veci totiž hovorí, že za opätovný nástup šoku pravdepodobne môže neodhalené a neošetrené krvácanie.

Všetky tieto postupy detailne vysvetľujeme na kurze taktickej medicíny.

Prečítaj si aj ostatné články o taktickej medicíne:
TCCC (TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE) – ÚVOD
TCCC – MARCHE A CARE UNDER FIRE
TCCC – TACTICAL FIELD CARE
TCCC – TFC – MASÍVNE KRVÁCANIE
TCCC – TFC – ZABEZPEČENIE DÝCHACÍCH CIEST I.
TCCC – TFC – ZABEZPEČENIE DÝCHACÍCH CIEST II.
TCCC – TFC – RESPIRÁCIA / DÝCHANIE

Kurzy TCCC CLS Tactical Combat Casualty Care

Ak chceš o téme TCCC Tactical Combat Casualty Care a poskytovaní prvej pomoci vedieť viac, odporúčame Ti zúčastniť sa niektorého z našich kurzov taktickej medicíny. Sú určené pre každého, koho zaujíma taktická medicína, práca ako Combat medic, Combat lifesaver a podobne.
Naučíme Ťs všetko dôležité, vyskúšaš si všetky postupy a zažiješ simulácie, ktoré Ti pomôžu zapamätať si a zvládať postupy aj v stresových situáciách.

Kurzy FPOS First Person on Scene / CFR Civilian First Responder

Chceš o poskytovaní prvej pomoci v bežnom civilnom vedieť viac? Zúčastni sa niektorého z našich kurzov FPOS alebo CFR.
Podobne ako kurzy TCCC aj tu Ťa naučíme všetko dôležité a zažiješ modelové situácie, kde si všetky postupy vyskúšaš.

Foto/video ilustračné.