TCCC – Tactical Field Care

Tactical Field Care (TFC) je z pohľadu metodiky TCCC najkomplexnejšia fáza čo sa týka poskytnutej starostlivosti a vykonávaných aktivít. Práve tu začína najviac práce, ktorú má na starosti combat medic, combat lifesaver alebo iný špecialista určený na poskytovanie pomoci.

Na medika kladie najviac požiadaviek na jeho zručnosti a skúsenosti. Preto tejto časti budeme venovať aj najviac článkov v našom seriáli o TCCC a bude rozdelená do viacerých samostatných článkov. Budeme si tak postupne prechádzať činnosti, ktoré medik vykonáva podľa MARCHE.

Ak nevieš čo akronym MARCHE znamená, odporúčam pred ďalším čítaním si najprv pozrieť úvod do taktickej medicíny a MARCHE + Care Under Fire (CUF).

Zaujíma Ťa taktická medicína a chceš sa naučiť viac?
Vyskúšaj náš bezplatný kurz základov TCCC: https://onlineresponder.sk/
Prihlás sa na náš špeciálny 3-dňový kurz: https://respondacademy.sk/kurzy/tccc-tactical-combat-casualty-care-kurz-prvej-pomoci-special

TCCC Tactical Field Care Tactical Combat Casualty Care

Tactical Field Care (TFC)

Fáza Tactical Field Care (starostlivosť v poľných podmienkach) prichádza na rad vtedy, ak sa vám podarilo úspešne zvládnuť priame ohrozenie alebo si prebral starostlivosť o zranených na bezpečnom mieste.

Vzhľadom na to, že situácia sa môže kedykoľvek zmeniť, plánuje si všetky činnosti tak, aby si urýchlene mohol priestor opustiť aj s potrebným materiálom a zranenými. Je  dôležitá organizácia všetkého čo sa chystáš urobiť, aby si v prípade potreby vedel zareagovať na priame ohrozenie alebo rýchlu evakuáciu.

TCCC Tactical Field Care Tactical Combat Casualty Care

Rozdiel medzi CUF a TFC

Každá fáza v TCCC má svoje špecifiká vzhľadom na to, čo počas tej ktorej fázy pre starostlivosť o zraneného robíš alebo nerobíš. Hlavný vplyv na činnosť medika má taktická situácia a priorita misie.

Počas fázy Care Under Fire v prvom rade limitovala taktická situácia a bezpečnosť na bojisku. Preto sa tam robia iba tie najzákladnejšie veci ako je rýchle zastavenie masívneho krvácania.

Do fázy Tactical Field Care prechádzaš po eliminácii hrozby a zaistení bezpečnosti.

V prvom rade to znamená viac času, priestoru a možností pre prácu medika. Avšak táto situácia sa môže veľmi rýchlo zmeniť. Niekedy budeš schopný ošetriť všetky zranenia, niekedy však iba to najzákladnejšie čo stihneš.

Na Tactical Field Care môžu byť minúty ale aj niekoľko hodín. Záleží od situácie. Môže sa znovu strhnúť boj a budeš sa potrebovať opäť zapojiť do boja, a teda Tvoje aktivity sa vrátia späť do Care Under Fire, alebo nastane evakuácia, takže prejdeš do fázy Tactical Evacuation Care.

Musíš vždy okrem zranených vnímať aj okolie, situáciu a byť pripravený začať bojovať alebo evakuovať. To znamená že nebudeš okolo seba mať všade rozhádzanú výbavu a budeš postupovať systematicky.

Stále musíš mať na zreteli, že výbava ktorú máš so sebou je obmedzená a nechceš o nič zbytočne prísť.

TCCC Tactical Field Care Tactical Combat Casualty Care

Predpoklady pre Tactical Field Care

Keď ako medik začínaš starostlivosť o zraneného, ako prvotný predpoklad potrebuješ mať zabezpečené miesto. Ak je to možné ako miesto pre ošetrenie si vyberaj také, kde si nielen v čo najlepšom kryte, ale zároveň vieš rýchlo začať bojovať alebo evakuovať. Preto okrem dostatku miesta na prácu premýšľaj aj nad cestou, kadiaľ budeš postupovať v prípade akejkoľvek zmeny.

Nie vždy je to samozrejme jednoduché a možné. Limitovať môže priestor, okolité prostredie z ktorého môže hroziť nebezpečenstvo, napríklad možnosť zrútenia budovy po výbuchu, zadymenie priestoru, oheň, zranenia pacientov, ich množstvo a podobne.

Vždy je potrebné držať si nadhľad a vyhodnotiť všetky premenné taktickej situácie.

Ako náhle je zabezpečený priestor zvyškom tímu, môžeš sa pustiť do práce.

TCCC Tactical Field Care Tactical Combat Casualty Care

Bezpečnosť pri práci so zraneným

Ak máš zraneného so zmeneným stavom vedomia, musíš ho pred ošetrením odzbrojiť. Odložíš primárnu aj sekundárnu zbraň, výbušniny. Rozdistribuuje sa jeho strelivo a všetok ostatný materiál členom tímu, ktorí sú schopní pokračovať v boji.

Prečo? Mohlo by sa stať, že sa zranený preberie na bolesť, nedokáže rozoznávať priateľov od nepriateľov, pamätá si útok a môže situáciu vyhodnotiť tak, že ho chce niekto „doraziť“ a bude sa chcieť brániť. To môže znamenať zranenia ostatným členom tímu alebo samotnému medikovi.

Druhým dôvodom je, že situácia sa môže tak rýchlo a radikálne zmeniť, že budete nutení ustúpiť a bohužiaľ telo nechať na mieste. Nepriateľ by sa tak dostal k zbraniam, munícii, komunikačným prostriedkom, mapám a podobne… Sad, but true.

TCCC Tactical Field Care Tactical Combat Casualty Care

Čo je zmenený stav vedomia

Stav vedomia môžeme z medicínskeho pohľadu hodnotiť  z pohľadu dĺžky trvania a obsahu – kvantitatívneho alebo kvalitatívneho.

Kvalitatívne – mení sa hlavne obsah vnímanej reality, ktorá je mylná, prekrútená, domyslená, je porušené myslenie, vnímanie, psychomotorický nepokoj.

Kvantitatívne znamená, že je znížené vedomie, jasnosť, bdelosť, pozornosť až strata akejkoľvek komunikácie a absencia reakcií na podnety. Zároveň to znamená, že ho vieme “odmerať” alebo definovať. Tu sa používajú 2 základné stupnice. GCS a AVPU.

V taktickej medicíne bude postačovať vyhodnotenie mentálneho stavu zraneného podľa zjednodušeného systému AVPU.

AVPU je akronym podľa začiatočných písmen:

AVPU

A – ALERT alebo AWAKE, BDELÝ –  zranený je pri vedomí, aj keď môže byť čiastočne dezorientovaný. Bude mať spontánne otvorené oči a bude reagovať aj samostatne. Telesné funkcie sú do značnej miery normálne. Ak čítaš tento článok, tak podľa tohto hodnotenia spadáš práve pod A.

V – VOICE RESPONSIVE, SLOVNE RESPONZÍVNY –  zranený reaguje až na hlasový podnet. Dostávame nejakú odpoveď, keď s ním hovoríš, napr. zranený otvorí očí na otázku: “Si poriadku?”. Aj odpoveď vo forme zastonania alebo mierny pohyb končatiny je považovaná za odpoveď na hlasový podnet.

P – PAIN RESPONSIVE, RESPONZÍVNY NA BOLESŤ –  reaguje iba na bolestivý podnet. Čiže nereaguje ani spontánne ani keď na neho rozprávaš ale reaguje až na bolestivý podnet. Napríklad stlačenie ušných lalokov, trapéz alebo mu hánkami prejdeš s tlakom po sterne, hrudnej kosti. Môže reagovať hlasom, pohybom očí alebo pohybom časti tela (vrátane abnormálneho pohybu).

U – UNRESPONSIVE –  BEZ REAKCIE – nereaguje na žiadne stimuly, je v bezvedomí. Tento výsledok znamená, že zranený nedáva žiadne očné, hlasové alebo pohybové typy odpovede na žiadne stimuly.

V TCCC AVPU menšie ako A predstavuje zmenený stav vedomia a je indikáciou na zásah medika.

V ďalšej časti seriálu článkov o TCCC si už prejdeme možnosti a postup podľa jednotlivých priorít MARCHE,

Prečítaj si aj ostatné články o taktickej medicíne:
TCCC (TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE) – ÚVOD
TCCC – MARCHE A CARE UNDER FIRE
TCCC – TACTICAL FIELD CARE
TCCC – TFC – MASÍVNE KRVÁCANIE
TCCC – TFC – ZABEZPEČENIE DÝCHACÍCH CIEST I.
TCCC – TFC – ZABEZPEČENIE DÝCHACÍCH CIEST II.
TCCC – TFC – RESPIRÁCIA, DÝCHANIE

Kurzy TCCC CLS Tactical Combat Casualty Care

Ak chceš o téme TCCC Tactical Combat Casualty Care a poskytovaní prvej pomoci vedieť viac, odporúčame Ti zúčastniť sa niektorého z našich kurzov taktickej medicíny. Sú určené pre každého, koho zaujíma taktická medicína, práca ako Combat medic, Combat lifesaver a podobne.
Naučíme Ťs všetko dôležité, vyskúšaš si všetky postupy a zažiješ simulácie, ktoré Ti pomôžu zapamätať si a zvládať postupy aj v stresových situáciách.

Kurzy FPOS First Person on Scene / CFR Civilian First Responder

Chceš o poskytovaní prvej pomoci v bežnom civilnom vedieť viac? Zúčastni sa niektorého z našich kurzov FPOS alebo CFR.
Podobne ako kurzy TCCC aj tu Ťa naučíme všetko dôležité a zažiješ modelové situácie, kde si všetky postupy vyskúšaš.

Foto/video ilustračné.