TCCC – MARCHE a Care Under Fire

Starostlivosť o zraneného pod paľbou, Care Under Fire, je prvou fázou poskytovania pomoci podľa TCCC. Práve stav priameho ohrozenia je to hlavné, čo Ti diktuje, akým spôsobom pristupuješ k zranenému a v akom rozsahu poskytuješ prvú pomoc. Na určenie priorít pri záchrane zraneného využívame postupnosť v zmysle akronymu MARCHE.

Zaujíma Ťa taktická medicína a chceš sa naučiť viac?
Vyskúšaj náš bezplatný kurz základov TCCC: https://onlineresponder.sk/
Prihlás sa na náš špeciálny 3-dňový kurz: https://respondacademy.sk/kurzy/tccc-tactical-combat-casualty-care-kurz-prvej-pomoci-special

MARCHE

 • M – Massive hemorrhage control / kontrola masívneho krvácania
 • A – Airway management / spriechodnenie dýchacích ciest
 • R – Respiratory management / dýchanie
 • C – Circulation / obehový systém
 • H – Hypothermia, Head management / podchladenie, poranenie hlavy
 • E – Everything else / všetko ostatné

MARCHE akronym Ti pomáha, aby si postupoval podľa priorít poskytovania ošetrenia. To znamená, pokiaľ nemáš vyriešený prvý bod, nepostupuješ k bodu nasledujúcemu. Ak je záchranárov viac, je možné celý proces zefektívniť.

tccc tactical combat casaulty care - care under fire

Care Under Fire

Pri akejkoľvek činnosti, ktorú v rámci tímu na misii vykonávaš, patrí bezpečnosť k prvoradým záujmom. Zranenie jedného alebo viacerých členov tímu môže mať vážne dopady na splnenie misie:

 • za akých okolností dokážete splniť misiu
 • akým spôsobom dokážete splniť misiu
 • v akom čase dokážete splniť misiu
 • či vôbec dokážete splniť misiu

Pokiaľ sa dostanete do situácie, v ktorej máte jedného alebo viacerých zranených hneď v prvej fáze kontaktu, je kriticky dôležité, ako sa zachováte – či už ako jednotlivec alebo ako celá skupina.

Absolútnou prioritou je vlastná bezpečnosť!

Tú môžeme dosiahnuť ideálne kombináciou týchto dvoch činností:

 • zaujatím postavenia do krytu, či už je to roh budovy, okop, obrnené vozidlo, či akákoľvek prírodná alebo umelá prekážka, ktorá nám aspoň čiastočné krytie poskytne,
 • potlačením nepriateľskej paľby, a ak je to možné, úplné zneškodnenie hrozby.

tccc tactical combat casaulty care - care under fire

Najlepšia medicína v boji je palebná prevaha

Ak sa podarí potlačiť nepriateľskú paľbu, zníži sa tým riziko ďalších poranení. Zranení nebudú cieľom ďalšej paľby a neutrpia ďalšie zranenia. Tie totiž môžu ich stav výrazne skomplikovať. Zároveň, keďže sa eliminovala hrozba, sa vyhnete riziku mať v tíme ďalších zranených.

Vo fáze Care Under Fire sa primárne nevenuj úsiliu ošetrenia raneného, ale potlačeniu nepriateľského útoku. Hlavne pri malých bojových skupinách je zapojenie sa každého člena tímu do boja citeľné. Pokiaľ ako tím neeliminujete hrozbu, nemáš priestor, čas ani zdroje na ošetrovanie zranených. V opačnom prípade by si  oslabil vlastnú jednotku znížením palebnej sily.

Postup v rámci TCCC Care Under Fire

Opätuje paľbu a vyhľadaj kryt. Ak blízko nie je žiaden vhodný kryt, alebo vôbec žiaden kryt, minimálne zaľahni na zem a zníž svoju siluetu, čím urobíš zo seba menší cieľ. Kryt sa dá vytvoriť napríklad vhodným rozostavením sprievodných vozidiel a podobne.

činnosť sa bude odvíjať od možností, ktoré sú k dispozícii, vrátane využiteľnosti prostredia.

Ak je to možné, zaisti, aby zranený zostal bojaschopný aspoň na čas, kým je jednotka pod priamym ohrozením. Každý aktívny strelec sa počíta!

Zraneného (ak je pri vedomí) usmerni, aby sa svojpomocne dostal do krytu a poskytol si sám prvú pomoc hneď, ako je to možné. Naviguj ho ku krytu, pokiaľ nie je z jeho pozície kryt dobre viditeľný. Ak pri vedomí nie je, podľa situácie ho do bezpečia treba presunúť. Nie vždy je to však okamžite možné.

Zraneného sa snažte v rámci taktickej situácie ochrániť – opätovaním paľby, zadymením priestoru, vytvorením prekážky či krytu obrneným autom a podobne. Stále však musíš brať do úvahy vlastnú bezpečnosť, situáciu na bojisku a zapojenia čo najväčšieho počtu bojaschopných členov jednotky do eliminácie hrozby.

V situácii, že sa zranení nachádzajú v horiacich vozidlách alebo budovách, presúvaj ich do bezpečia. Útok sa môže uskutočniť aj pri presune vozidiel či obsadení budovy. Miesto a čas si totiž vyberá útočník.

tccc tactical combat casaulty care - care under fire

Priority v poskytovaní prvej pomoci

Zástava masívneho krvácania

Z pohľadu ošetrenia zranení je zastavenie masívneho krvácania najdôležitejším úkonom, ktorý robíš počas fázy Care Under Fire. Ak je zranený schopný akcie, usmerni ho, nech to urobí sám. Pokiaľ je v bezvedomí, môže to urobiť iný člen tímu. Základy TCCC potrebujú ovládať všetci ľudia v tíme. Ak potrebuješ využiť turniket, primárne ho vyber z IFAKu zraneného.

Masívne krvácanie môžeš zastaviť dvomi spôsobmi:

 • priamym tlakom na ranu,
 • použitím končatinového škrtidla – v prípade, že sa poranenie nachádza na rukách alebo nohách.

Použitie škrtidla má oproti priamemu tlaku na ranu jednu veľkú výhodu – po nasadení turniketu Ti zostávajú voľné ruky pre akúkoľvek inú činnosť.

Platí zásada, že sa zaoberáš iba život ohrozujúcim masívnym krvácaním.

Včasné zastavenie masívneho krvácania je kľúčové

Prečo je tomu tak? Zjednodušene z anatomického pohľadu povedané, každý človek má v sebe obmedzené množstvo krvi. Priemerne je to 4 – 6 litrov u dospelého. Krv rozvádza kyslík, cukor a živiny do orgánov a tkanív. Pokiaľ začneš rýchlo strácať krv, nemáš prostriedok pre túto distribúciu. Telo začne reagovať, ale ak už vyčerpá všetky kompenzačné mechanizmy, jednoducho skolabuje na hemoragický šok.

Škrtidlá / turnikety

Vo svete existuje množstvo výrobcov škrtidiel / turniketov. Všetky v princípe fungujú rovnako – ich cieľom je znížiť a ideálne aj zastaviť prítok krvi do zranenej končatiny, resp. rany.

Vo fáze Care Under Fire aplikuj turniket na zranenú končatinu čo najvyššie a čo najbližšie k trupu. Čiže takzvane “high and tight”. Je to kvôli tomu, že cez oblečenie v danej situácii väčšinou nevieš určiť rozsah zranení či presné miesto. Zároveň nevieš identifikovať, či tam nie je napríklad roztrieštená kosť a podobne. Nemáš čas ani priestor exponovať zranenie alebo strihať oblečenie. To sa rieši v rámci postupov až vo fáze Tactical Field Care.(TFC).

tccc tactical combat casaulty care - care under fire

Zabezpečenie dýchacích ciest

Pokiaľ zranený komunikuje, znamená to, že má dýchacie cesty priechodné. Pri zranenom, ktorý je v bezvedomí, môžeš podľa taktickej situácie upraviť jeho polohu. Človek na prežitie potrebuje funkčný kardiovaskulárny obeh a dýchanie. Vo fáze Care Under Fire z dôvodu priameho ohrozenia nerobíš žiadne pokročilejšie úkony. Ak zranený nemá priechodné dýchacie cesty počas priameho ohrozenia, jeho šance na prežitie sú minimálne. Akonáhle to situácia dovolí a prechádzaš do fázy Tactical Field Care, príde na radu aj využitie prostriedkov k zabezpečeniu dýchania a pokročilejšie techniky ošetrovania.

Stabilizácia krčnej chrbtice

S presunom zraneného do bezpečia sa otvára aj otázka stabilizácie krčnej chrbtice. Tu potrebujeme rozlišovať mechanizmus poranenia. Jedná sa o penetračné poranenie alebo tupé poranenie? V štúdiach, ktoré vychádzali z konfliktu vo Vietname vyplynulo, že iba 1,4% zranených s penetračným poranením krku si vyžadovalo stabilizáciu krčnej chrbtice. Stabilizácia zaberie minimálne 5 – 6 minút aj skúsenému medikovi. To je príliš dlhá doba na ošetrovanie počas fázy Care Under Fire.

tccc tactical combat casaulty care - care under fire

Ostatné poranenia

Situácia priameho ohrozenia nedovoľuje riešiť ďalšie možné poranenia ani ich žiadnym spôsobom ošetrovať. Prioritou je, ako som už písal vyššie, zástava masívneho krvácania a prípadne najjednoduchšie zabezpečenie dýchacích ciest (napr. pretočením). Krvácania, ktoré nie sú masívne, nie sú život ohrozujúcim zranením. Pri problémoch s dýchaním (napr. penetračné poranenie hrudníka) trvá určitý čas, kým sa sekundárne dôsledky rozvinú. Riešiť možnú hypotermiu je v danej chvíli taktiež úplne zbytočné.

V ďalšej časti seriálu článkov o TCCC si prejdeme druhú, najkomplexnejšiu fázu Tactical Field Care. Ak si preskočil úvod do problematiky, určite ho odporúčame prečítať.

Prečítaj si aj ostatné články o taktickej medicíne:
TCCC (TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE) – ÚVOD
TCCC – MARCHE A CARE UNDER FIRE
TCCC – TACTICAL FIELD CARE
TCCC – TFC – MASÍVNE KRVÁCANIE
TCCC – TFC – ZABEZPEČENIE DÝCHACÍCH CIEST I.
TCCC – TFC – ZABEZPEČENIE DÝCHACÍCH CIEST II.
TCCC – TFC – RESPIRÁCIA, DÝCHANIE

Kurzy TCCC CLS Tactical Combat Casualty Care

Ak chceš o téme TCCC Tactical Combat Casualty Care a poskytovaní prvej pomoci vedieť viac, odporúčame Ti zúčastniť sa niektorého z našich kurzov taktickej medicíny. Sú určené pre každého, koho zaujíma taktická medicína, práca ako Combat medic, Combat lifesaver a podobne.
Naučíme Ťs všetko dôležité, vyskúšaš si všetky postupy a zažiješ simulácie, ktoré Ti pomôžu zapamätať si a zvládať postupy aj v stresových situáciách.

Kurzy FPOS First Person on Scene / CFR Civilian First Responder

Chceš o poskytovaní prvej pomoci v bežnom civilnom vedieť viac? Zúčastni sa niektorého z našich kurzov FPOS alebo CFR.
Podobne ako kurzy TCCC aj tu Ťa naučíme všetko dôležité a zažiješ modelové situácie, kde si všetky postupy vyskúšaš.

Foto/video ilustračné.