TCCC scenár explózie v budove

Jeden z našich simulačných scenárov na špeciálnom 3 dňovom intenzívnom kurze taktickej medicíny TCCC. Úlohou bolo zachrániť zranených po výbuchu v budove.

Scenár bol rozdelený na niekoľko behov – najprv bez akejkoľvek inštruktáže. Tu jednoznačne vyhral “domček”, keďže aj tím Alpha aj Bravo uviazol v budove, čo znamenalo smrť záchancov aj zranených. Postupne sme si vysvetlili zásady správneho postupu a v takmer všetkých ďalších behoch bol scenár úspešný a zranení z budovy boli evakuovaní bez strát v záchrannom tíme.

Kurzanti si vyskúšali postup v 4 člennom aj 2 člennom tíme. Situáciu im komplikoval dym, tma a svetelné efekty.

POZNÁMKA!!! Video je zostrihom z viacerých behov, úspešných aj neúspešných vrátane chýb v postupe!

Kurz TCCC – Tactical Combat Casualty Care

Nie je iba o poskytovaní pomoci v bojovom prostredí, kde ohrozenie nepriateľskou aktivitou. Je o schopnosti použitia rôznych techník zastavenia masívneho krvácania, zaistenia dýchacích ciest, zabezpečení dýchania, krvného obehu a ďalších zranení pod akoukoľvek hrozbou a v podmienkach, ktoré majú k ideálnej práci veľmi ďaleko.

U zranených, nech už z akejkoľvek príčiny, je potrebné zabezpečiť dôkladné ošetrenie aj rýchlu evakuáciu mimo oblasť ohrozenia. Práve o tom je kurz TCCC. Špeciálny trojdňový kurz je jediným otvoreným kurzom na Slovensku, kde výuka neprebieha iba na učebni ale simulácie sú lokalizované do terénu, konajú sa aj v noci, čo prináša ďalšie realistické prvky na zlepšenie vedomostí.

Registrácia na 3 dňový kurz taktickej medicíny:

respondacademy.sk/kurzy/tccc-tactical-combat-casualty-care-kurz-prvej-pomoci-special

Cena zahrňuje kompletné zastrešenie kurzu, inštruktorov, výcvikové pomôcky, ubytovanie a stravu počas celého trvania kurzu.

Kurzy TCCC CLS Tactical Combat Casualty Care

Ak chceš o téme TCCC Tactical Combat Casualty Care a poskytovaní prvej pomoci vedieť viac, odporúčame Ti zúčastniť sa niektorého z našich kurzov taktickej medicíny. Sú určené pre každého, koho zaujíma taktická medicína, práca ako Combat medic, Combat lifesaver a podobne.
Naučíme Ťs všetko dôležité, vyskúšaš si všetky postupy a zažiješ simulácie, ktoré Ti pomôžu zapamätať si a zvládať postupy aj v stresových situáciách.

Kurzy FPOS First Person on Scene / CFR Civilian First Responder

Chceš o poskytovaní prvej pomoci v bežnom civilnom vedieť viac? Zúčastni sa niektorého z našich kurzov FPOS alebo CFR.
Podobne ako kurzy TCCC aj tu Ťa naučíme všetko dôležité a zažiješ modelové situácie, kde si všetky postupy vyskúšaš.