TAKTICKÉ KURZY

Ste športový strelec, zaoberáte sa vojenskými simuláciami (MilSim), reenactom alebo sa účastníte airsoftových podujatí? Zaujíma vás armádna problematika a všetko čo s ňou súvisí? Taktické kurzy Respond Academy v sebe zahŕňajú široké množstvo aktivít – plánovanie misií, prieskum terénu, pohyb a prežitie v bojových podmienkach, streľbu, taktické zdravotnícke TCCC kurzy  a mnoho ďalšieho.
Taktické kurzy sú vedené inštruktormi so skúsenosťami v armáde a privátnych bezpečnostných agentúrach. Počas svojho pôsobenia na Slovensku aj v zahraničí nadobudli bohaté znalosti z oblasti prípravy aj výkonu misií rôzneho charakteru.

Naučíte sa rozumieť problematike, v zložitom prostredí pôsobiť ako jednotlivec aj ako člen tímu. V každom z tématických kurzov postupne prejdete základnými aj pokročilými technikami, aby sa v krízových chvíľach vedeli reagovať rýchlo, efektívne a spoľahlivo bez ohľadu na to, či budete poskytovať taktickú prvú pomoc, presúvať sa terénom bez odhalenia či bojovať.

ĎALŠIE KURZY RESPOND ACADEMY

ONLINE KURZY

CIVILNÉ KURZY

TAKTICKÉ KURZY

ŠPECIÁLNE KURZY

PREDNÁŠKY

FIREMNÉ AKCIE