ŠPECIÁLNE KURZY

Špeciálne kurzy Respond Academy sú pre svoju náročnosť organizované spravidla iba niekoľko krát ročne. V niektorých prípadoch sa jedná o kombináciu viacerých úrovní samostatných kurzov, inštruktáž však presahuje ich rámec ďalšími nadstavbovými témami a hlavne množstvom náročných a pokročilých simulácií.

Výuka prebieha so zvýšenou intenzitou a náročnosť kurzov si vyžaduje od účastníkov nielen dobrú fyzickú zdatnosť ale aj psychickú odolnosť. Kurzy sú špecifické aj svojim trvaním, kedy výuka a simulácia v teréne prebiehajú aj v nočných hodinách. Pre niektoré špeciálne kurzy je potrebné mať zvládnuté znalosti z danej oblasti a preto je odporúčaná účasť na vybraných základných úrovniach iných kurzov Respond Academy.

ĎALŠIE KURZY RESPOND ACADEMY

ONLINE KURZY

CIVILNÉ KURZY

TAKTICKÉ KURZY

ŠPECIÁLNE KURZY

PREDNÁŠKY

FIREMNÉ AKCIE