Zásady správania v kritických situáciách
29€ osoba

20/12/2030
29€ osoba

Zamyslel si sa niekedy nad tým, či poznáš základné pravidlá, ktoré by Ti pomohli správne reagovať v rôznych kritických situáciách alebo sa im v ideálnom prípade úplne vyhnúť? Kritická situácia – to totiž nie je iba ozbrojený konflikt ako napríklad v susednej Ukrajine. Sú to aj situácie, ktoré sa Ti môžu stať v bežnom živote a vo chvíľach, kedy by si ich nečakal. Pretože aj bezpečné miesto sa môže veľmi rýchlo zmeniť na nebezpečné príchodom nebezpečnej osoby alebo vzniknutými okolnosťami, ktoré nemáš možnosť ovplyvniť.

V skutočnosti sa môžeš stať vybraným cieľom len vďaka vlastnej nepozornosti alebo sa jednoducho na svojej dovolenke v zahraničí ocitneš “v nesprávnej chvíli na nesprávnom mieste”. Možno budeš nutený brániť seba, svoju rodinu alebo blízkych, možno budeš nútený čo najrýchlejšie opustiť ohrozený priestor, možno zostaneš “zaseknutý” dlhší čas v prostredí, kedy budú nedostupné základné služby štátu.

Vieš si dostatočne zodpovedať napríklad na tieto otázky?
– Som si istý že mne a mojim blízkym nemôže hroziť žiadne nebezpečenstvo?
– Aké informácie dobrovoľne zdieľam a mohol by ich niekto neužiť?
– Viem dostatočne vyhodnotiť bezpečnosť miesta kde sa budem pohybovať?
– Kam pôjdem keď zaznie siréna a čo si so sebou vezmem?
– Aké sú moje vlastné schopnosti pre prípad krízy?

… a takýchto otázok by sme Ti mohli položiť desiatky, možno stovky.

Na našej prednáške Ti odovzdáme informácie, ktoré vieš zužitkovať už v súčasnosti. Výrazne tak zvýšiš svoje možnosti pri rôznych situáciách. Ukážeme Ti ako je dôležité urobiť si dôkladnú prípravu, vytvoriť si plány pre neočakávané udalosti a ako správne reagovať.

Ďalšou vážnou hrozbou v súčasnosti sa stáva tzv “incident aktívneho strelca”. Podobne ako pri terorizme, aj tu sa útočník násilnou formou snaží presadzovať svoje ciele. Niekedy sa jedná o špecifické útoky ako pomstu za udalosti z minulosti, “nevybavené účty”, niekedy ako prejav extémizmu a niekedy aj o spôsob, ako sa presláviť.

Na príkladoch z reálnej praxe budeš vidieť, že v prípade útokov aktívneho strelca sa nejedná iba o skratové a impulzívne jednanie, ale tento typ útokov je často dlhodobo plánovaný.

Ak k týmto hrozbám pridáme realitu súčasného spoločenského správania – sociálneho odcudzenia, nevšímavosti, nezáujmu alebo ignorovania hrozieb, útočníkovi sa otvára veľké množstvo príležitostí a dostatku času na realizáciu.

Na prednáške Terorizmus a incident aktívneho strelca Ti Jakub Határ z Národného bezpečnostného úradu okrem prípadov z reality porozpráva aj o prevencii a obrane proti najčastejším zbraniam útočníkov. Zároveň sa dozvieš užitočné rady, ako sa správať, ak sa vyskytneš na mieste útoku, alebo ako reagovať na prichádzajúce bezpečnostné zložky.

PARAMETRE PREDNÁŠKY:

 • Prednášajúci: Marek Jača, Peter Jakubík
 • Termíny konania: bude upresnené podľa počtu záujemcov, využite možnosť predregistrácie
 • Dĺžka trvania: 2 hodiny
 • Miesto konania: Bratislava, Senec
 • Počet účastníkov: max.30

OBSAHOVÁ ŠTRUKTÚRA PREDÁŠKY:

 • Bezpečnosť v bežnom živote
 • Nebezpečenstvá zdieľania informácií
 • Rutinné návyky a situačné povedomie
 • Primárny spôsob reakcie – zamrznutie, útek, útok
 • EDC – Every Day Carry
 • Obrana bez zbrane
 • Rozdiel medzi bojovým športom, umením a sebaobranou
 • Príprava na pobyt v zahraničí
 • Analýza rizík a plánovanie
 • Charakteristika kritických situácií
 • Nepokoje, konflikty, kriminalita, incident aktívneho útočníka
 • Príprava na evakuáciu – vybavenie a alternatívy
 • Základné zásady prežitia – jednotlivci, skupiny, prostredie

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

Detaily k prednáške budú upresnené podľa lokality a kapacity prednáškovej miestnosti. Pre ďalšie informácie ohľadom prednášky nás neváhaj kontaktovať.

REGISTRÁCIA NA PREDNÁŠKU

  PS003 Zásady správania v kritických situáciách
  ...ako sa nestať číslom v štatistikách