PREDNÁŠKY

V tomto roku sme pripravili sériu veľmi zaujímavých prednášok z oblastí, v ktorých Respond Academy priamo pôsobí alebo sú tématicky príbuzné. Prednášajúcimi sú nielen naši inštruktori ale k niektorým oblastiam sme si prizvali ďalších odborníkov a hostí.

Témy a termíny prednášok

Vzhľadom k dopadom koronavírusu a presunom veľkého množstav akcií, školení, kurzov, workshopov a iných akcií, ktoré taktiež využívajú rovnaké prezentačné priestory, momentálne prehodnocujeme harmonogram prednášok Respond Academy.
Po potvrdení voľných kapacít zo strany našich prednášajúcich a taktisto po potvrdení termínov vybraných priestorov budeme publikovať detailné témy a termíny všetkých prednášok.

Ďakujeme za porozumenie – tím Respond Academy.