PREDNÁŠKY

V tomto roku sme pripravili sériu veľmi zaujímavých prednášok z oblastí, v ktorých Respond Academy priamo pôsobí alebo sú tématicky príbuzné. Prednášajúcimi sú nielen naši inštruktori ale k niektorým oblastiam sme si prizvali ďalších odborníkov a hostí.

Témy a termíny prednášok

Aktuálne nemáme naplánované žiadne verejné prednášky a workshopy.

Ďakujeme za porozumenie – tím Respond Academy.