Prečo vedieť ovládať strelnú zbraň

Ľudia sa vo všeobecnosti stavajú k strelným zbraniam dvoma rôznymi spôsobmi: patria k ich odporcom alebo fanúšikom (prípadne je ich názor neutrálny). Bez ohľadu na to, ku ktorej skupine patríš, každá zručnosť, ktorú ovládaš, je užitočná. Prečo práve táto?

Prečo považujem za užitočné ovládať zbraň?

Pretože vo chvíli, kedy ju budeš potrebovať použiť, budeš pravdepodobne v situácii, kedy budeš priamo ohrozený na živote, zdraví alebo majetku. OK – možno nie Ty, ale rodina, deti, blízki… a vtedy už bude veľmi neskoro premýšľať ako. Platí to hlavne, ak je útok vedený nepomerne väčšou silou, intenzitou alebo spôsobom, ktorý nedokážeš inak zastaviť a neexistuje reálna možnosť úteku či iného riešenia.
V realite je minimálna šanca, že sa útla 50-kilogramová žena dokáže efektívne ubrániť 120-kilovému násilníkovi bez použitia nejakého prostriedku. Možnosť použitia zbrane tak aspoň vyrovnáva šance.

V takejto situácii sa môžeš ocitnúť úplne bez vlastného pričinenia alebo dokonca ani nemusíš mať vlastnú strelnú zbraň. Tá sa na mieste incidentu môže ocitnúť aj bez Teba.

Sú zbrane naozaj zlé?

V úvode som spomínal dve hlavné skupiny a ich postoj k strelným zbraniam. Skupina odporcov v prvom rade vychádza hlavne z názoru, že strelné zbrane sú určené na to aby ubližovali, a ak by neexistovali, zmizlo by násilie a kriminalita. Je to však naozaj tak? Bohužiaľ nie je.

V dnešnej spoločnosti existuje množstvo ľudí, ktorí nezdieľajú rovnaké hodnoty. Ľudia, ktorí sú na dosiahnutie svojich cieľov ochotní páchať násilie alebo nerešpektujú akékoľvek zákony alebo mravné zásady. A tých rozhodne citlivým prístupom neodradíte. Skôr naopak, ich sebavedomie bude iba stúpať.

Ak nebudú mať k dispozícii strelnú zbraň, zaútočia nožom, palicou, kameňmi alebo akýmkoľvek dostupným prostriedkom. Ak nič iné, stačí sadnúť do auta a aj pri neveľkej rýchlosti napáchať veľké škody. O nelegálnom obchode so zbraňami ani nehovoriac.

Prečo sa naučiť strieľať - kurz civilnej obrannej streľby

Z príkladov zo zahraničia bohužiaľ vieme, že zákazy a reštrikcie obranných prostriedkov neplnia svoj účel a naopak vystavujú bežných občanov ešte väčšej hrozbe, keďže násilník si je vedomý, že sa nebudú môcť účinne brániť. Stačí sa pozrieť na Anglicko.

Nie zbrane sú nebezpečné, ale ľudia, ktorí ich používajú.

Druhým hlavným názorom sú predsudky, vyplývajúce z nebezpečnosti zbraní ako takých. Zbraň je iba prostriedok alebo nástroj. Sama neurobí nič. Nevyberie sa z trezoru na ulicu, nenamieri sa na človeka ani nepôjde páchať násilie. Ale rovnako ani sama nikoho neobráni.

Veľa predsudkov je založených na chýbajúcej skúsenosti, z čoho pramenia názory, že manipulácia = ublíženie na zdraví, prípadne smrť. Áno, ak nevieš bezpečne ovládať zbraň, je dosť možné, že niekomu ublížiš. Rovnako sa to však dá povedať aj so šoférovaním auta. Pred autoškolou majú ľudia často strach zo šoférovania, avšak dobrí inštruktori vás naučia o autách všetko potrebné, aby ste jazdili bezpečne. A s ďalšími a ďalšími najazdenými kilometrami postupne opadne strach, zlepšia sa reflexy, schopnosť ovládať auto aj v kritických situáciách, ktoré boli predtým stresové, ktorých sa báli alebo kvôli nim nechceli šoférovať.

Jediný rozdiel je tak v schopnostiach a vedomostiach. Rešpekt je dôležitý, ale strach je obmedzujúci.

Prečo sa naučiť strieľať - kurz civilnej obrannej streľby

Prečo sa naučiť strieľať

Vlastním zbraň

Ak máš zbrojný preukaz a vlastníš zbraň, pravidelný tréning by mal byť samozrejmosťou. Vždy si treba uvedomiť, že strelná zbraň sa pri zlej manipulácii, nesprávnych návykoch alebo nepozornosti môže v okamihu stať smrtiacou. A je jedno či zbroják máš alebo nemáš. Jednoducho… akonáhle vyletí “guľa”, už neexistuje žiadna možnosť ako ju vrátiť späť.
Bezpečnosť a zručnosť by mala byť u držiteľov zbrojných preukazov a vlastníkov zbraní samozrejmosťou. Bohužiaľ, v praxi to tak často nie je. Nie raz sa na verejnej strelnici stretávame so správaním, kde bezpečnosť a úplné základy manipulácie so zbraňou dostávajú vážne trhliny.

Prečo sa naučiť strieľať - kurz civilnej obrannej streľby

S čím sa najčastejšie v realite stretávame

  • nebezpečná manipulácia pri tasení, kedy ide prst na spúšť hneď po vysunutí pištole z púzdra
  • prst na spúšti v situácii, kedy sa nemieri a nejde strieľať na terč
  • premierovanie iných osôb na strelnici
  • premierovanie vlastného tela
  • otáčanie s nabitou zbraňou mimo bezpečný priestor
  • riešenie závad s úplným zanedbaním bezpečnosti

Tieto chyby pri bezpečnej manipulácii bohužiaľ nie sú iba doménou čerstvých držiteľov zbrojných preukazov. Je veľa strelcov, ktorí majú doma zbraň, avšak na strelnicu idú raz za rok. Tým strácajú potrebné návyky a zručnosti.

Prečo sa naučiť strieľať - kurz civilnej obrannej streľby

Nevlastním a nechcem zbraň

Na to, aby si vedel bezpečne ovládať strelnú zbraň ju nemusíš vlastniť. Využijem paralelu medzi autom a šoférovaním, ktorú som spomínal vyššie.

Nemusíš vlastniť auto. Dôležité bude, či ho dokážeš bezpečne šoférovať v prípade, kedy na tom bude závisieť život alebo zdravie. Budeš proste potrebovať nasadnúť do auta, ktoré tam práve bude a odšoférovať mimo oblasť ohrozenia (záplava, požiar, teroristický útok,…) alebo vyraziť s krvácajúcou osobou oproti sanitke alebo smerovať do nemocnice.

Riešiť v takejto stresovej situácii a pod časovým tlakom spôsob, ako sa auto štartuje, radia rýchlosti, brzdí a zatáča volantom je príliš neskoro.

Kurzy civilnej obrannej streľby

Ako to vyzerá na našom vstupnom kurze Civilnej obrannej streľby?

Na Slovensku existuje množstvo streleckých škôl, ktoré učia rôzne techniky streľby. Niektoré sú založené skôr na vojenskom štýle používania zbrane, niektoré zase na civilnom. Ako to robíme my na kurze, ktorý organizujeme v spolupráci s inštruktormi Peťom Revickým a Romanom Gulášom z Galea Tactical?

Prečo sa naučiť strieľať - kurz civilnej obrannej streľby

Na vstupnom streleckom 6-hodinovom kurze sa venujeme hlavne bezpečnosti a správnej manipulácii, ktorá je prioritou pri akejkoľvek práci so strelnou zbraňou. Naša metodika je založená na pochopení dôvodov, prečo sa každá operácia vykonáva. Považujeme za nanajvýš potrebné, aby kurzanti chápali, prečo daný pohyb alebo spôsob vykonávajú, v čom je užitočný a s čím má súvislosti.

Správne pochopenie je základom vedomosti.

Správne pochopenie je základom, pretože ak niečo ovládaš iba mechanicky, pri zmenených podmienkach sa nebudeš vedieť prispôsobiť. To môže mať rapídny dopad na čas alebo efektivitu Tvojej obrany.

Pomôžeme Ti prekonať strach zo strelnej zbrane a vysvetlíme ako sa vyrovnať s predsudkami pri ich používaní. Naučíme Ťa ako správne manipulovať so zbraňou pri zachovaní potrebnej bezpečnosti, ako dostať do rovnováhy rýchlosť voči efektivite, čo robiť, pokiaľ nastane na zbrani závada, ako ju čo najrýchlejšie odstrániť a veľa ďalšieho. A to všetko pri zohľadnení Tvojich súčasných skúseností.

Pozri si aj stránky združenia vlastníkov strelných zbraní – https://legistelum.sk/