Operácia Anthropoid

27. máj 1942 – deň, kedy československí výsadkári uskutočnili atentát na vtedajšieho najvyššieho predstaviteľa nacistickej moci, ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Aj keď útok neprebehol podľa pôvodného plánu, bol napokon úspešný a Heydrich po niekoľkých dňoch v nemocnici zraneniam podľahol.

Príprava na atentát

V období druhej svetovej vojny v Británii silnel tlak na zvýšenie odporu a tvrdšie zásahy voči nacistickému režimu. Práve to bol dôvod, prečo začal v Británii výcvik československých parašutistov, ktorí mali podporiť odboj na okupovanom území. Výsadkári sa špecilizovali na prevedenie útokov na čelných predstaviteľov moci, čo malo mať aj psychologický efekt.

Operace_Anthropoid_-_Jozef_Gabcik Operace_Anthropoid_-_Jan_Kubis

Komplikácie

Už od začiatku sa parašutisti potýkali s viacerými problémami. Hneď prvým bol zoskok na nesprávnom mieste, čo spôsobila chyba navigácie. Pri dopade sa naviac Gabčík zranil. Po prvotnom presune sa napokon ukryli na niekoľko dní v Rokycanoch. Tu sa bohužiaľ stretli s prvým zradcom. Zať Václava Stehlíka ich udal, čo malo za následok popravu takmer celej Stehlíkovej rodiny.

Deň útoku

27. mája sa Heydrich vydal v otvorenom aute a bez zvyčajnej ochrany SS na cestu zo svojho sídla. K útoku prišlo na poslednú chvíľu, pretože vybraným miestom v tom čase prechádzala električka a tak sa auto s Heydrichom objavilo tesne pred Gabčíkom. Pri pokuse o streľbu sa Gabčíkovi zasekla zbraň a nevystrelila. Ak by v tom čase Heydrich prikázal svojmu šoférovi zrýchliť a rýchlo opustiť miesto, s vysokou pravdepodobnosťou by sa mu nič nestalo. Avšak prikázal auto zastaviť a vytiahol svoju osobnú zbraň.

Nasledoval útok výbušninou, ktorá spôsobila zranenie aj vodičovi aj samotnému ríšskemu protektorovi. Samotná výbušnina však zranenia nespôsobila, vyvolala však tlakovú vlnu a samotné zranenie spôsobili črepiny z poškodeného auta.

Výsadkárom sa útek z miesta činu podaril, aj keď po sebe zanechali ďalšiu tašku s výbušninou. Heydrich napokon zomrel v nemocnici 4. júna.

anthropoid-mercedes

Nacistická odpoveď na atentát

Obdobie, ktoré nasledovalo po úspešnom atentáte patrí k najbolestivejším časom vtedajšieho protektorátu. Bolo vyhlásené stanné právo, rozbehli sa masívne zatýkania, mučenia a popravy. vrcholom bolo vypálenie obcí Lidice a Ležáky.

anthropoid vynos

Parašutisti sa následne ukrývali pred vypátraním na rôznych miestach, ich osud spečatila zrada Karla Čurdu. Jednotkám SS sa podarilo atentátnikov vypátrať a obkľúčiť v kostole Cyrila a Metoda v Resolovej ulici. Finálneho útoku sa zúčastnilo podľa rôznych zdrojov asi 800 vojakov. Napriek tejto presila sa výsadkári bránili takmer 8 hodín.

V bezvýchodiskovej situácii, kedy im dochádzalo strelivo a priestory zaplavovala voda napokon všetci spáchali samovraždu.

Zdroj Wikipedia: https://sk.wikipedia.org/wiki/Atent%C3%A1t_na_Heydricha