RESPOND ACADEMY
BECAUSE LIVES MATTER

Život je to najcennejšie, čo máme. Neznamená to iba prežiť, ale žiť naplnený život. Plniť svoje poslanie a robiť veci, ktoré majú v živote zmysel. Bez výhovoriek, bez obvniňovania iných, s prijatím zodpovednosti za svoje rozhodnutia a činy.

To je principiálny pohľad RESPOND ACADEMY. Práve preto naše motto znie, “Because lives matter – Pretože na živote záleží”.

Čas, ktorý už uplynul, vrátiť nemôžeme. Ale ak správne využijeme čas, ktorý nám zostáva, dokážeme toho zmeniť veľa.

Učíme ľudí správne reagovať v krízových situáciách

Pod krízovou situáciou môžeme rozumieť takú udalosť, ktorá sa vymyká bežnému životu a účastníkov dostáva do stresu. Každý pod stresom môže reagovať iným spôsobom. Úroveň a efektivita reakcie záleží od viacerých faktorov. Najviac ju ovplyvňujú charakter, mentálne nastavenie, fyzická pripravenosť, skúsenosti s podobnou situáciou v minulosti a úroveň celkovej pripravenosti.

``Mne sa to nemôže stať``

To, že sa nepohybuješ v oblastiach s vysokou kriminalitou, chudobou, v oblastiach postihnutých prírodnou katastrofou či dokonca vo vojnových zónach neznamená, že sa Ti “to” nemôže stať. Každý priestor, v ktorom sa nachádzaš sa môže zmeniť na nebezpečný. Stačí aby do neho vstúpila nebezpečná osoba alebo udalosť, ktorú si nemohol žiadnym spôsobom ovplyvniť.

Do krízovej situácie sa môžeš dostať bez vlastného pričinenia. Dalo by sa zjednodušene povedať, že budeš iba v nesprávny čas na nesprávnom mieste. 

Eliminovať “to” môžeš vždy iba čiastočne. Napríklad nebudeš cestovať do krízových oblastí, pred dlhšími pobytmi v neznámom prostredí si vopred naštuduješ dostupné informácie, nebudeš sa zdržiavať na miestach s vysokou kriminalitou a podobne…

Inštruktor kurzov a zakladateľ Respond Academy, Irak

Avšak...

S rovnakým pocitom bezpečia už nežijú tí, ktorí boli prepadnutí cestou z práce, stratili sa v zložitom teréne, potrebovali rýchly zásah záchranárov, utekali z horiaceho domu, boli účastníkmi vážnej autonehody, či ako turisti prežili živelné katastrofy alebo teroristické útoky v dovolenkových destináciách.

Ako sa hovorí, na konci všetkého sú štatistiky, čísla a fakty. Len pre zaujímavosť – na Slovensku bolo v roku 2019* zaevidovaných takmer 59 000 kriminálnych činov. Aj ich obete boli presvedčené že “im sa to nemôže stať”.

* údaje vychádzajú z oficiálnych štatistík Políce SR.

Na krízovú situáciu sa dá pripraviť

Ako správne reagovať – to je to, čo Ťa v Respond Academy naučíme. Bez ohľadu na to, ako si sa v danej situácii ocitlol Nezáleží, či už ide o stav ohrozujúci Teba, Tvoju rodinu, blízkych, priateľov alebo kohokoľvek iného. Poskytneme Ti rady, návody, tréning a odovzdáme Ti vedomosti a skúsenosti ako reagovať čo najlepšie.

Na našich kurzoch Ťa naučíme:

  • spoľahlivo sa pripraviť a na nič nezabudnúť
  • minimalizovať pravdepodobnosť krízovej situácie
  • vyhodnocovať možnosti reakcie
  • včas a rýchlo sa rozhodovať
  • vykonať potrebnú akciu čo najefektívnejšie
  • a veľa ďalšieho…

VYBER SI KURZ PRÁVE PRE SEBA