Kritická situácia! Máte funkčnú komunitu?

Dnes sa časťou Slovenska prehnali búrky, ktoré napáchali rozsiahle škody na majetku. Jedným z miest, ktoré boli najviac zasiahnuté bol aj náš Senec. Čo nás akákoľvek živelná katastrofa alebo kritická situácia dokáže naučiť?
Tento článok vznikol impulzívne práve ako reakcia na udalosť, ktorá sa dnes u nás stala. Samozrejme, píšem ho až potom, ako sme niekoľko hodín odstraňovali následky.

Záchranné zložky nemôžu byť hneď všade

V našom prípade išlo hlavne o pomoc hasičov. Tak ako ktorákoľvek iná zložka štátu, aj hasiči majú iba obmedzené ľudské aj technické prostriedky. Napriek tomu, že voláš v prípade núdze, môže sa stať, že všetky záchranné zložky už budú na výjazdoch a budeš “iba” v poradí.

Znamená to, že v prvých okamihoch si musíte jednoducho pomôcť sami. Čo to znamená?

Uverejnil používateľ Senec TV Pondelok 17. augusta 2020

Ďalšie videá na facebooku: https://www.facebook.com/senec.tv/posts/3126031230845710

Budovanie komunity

Či už bývaš v bytovom dome alebo v rodinnom, vytvárajte také komunity, ktoré v prípade núdze budú schopné aspoň základných úkonov. Každý člen komunity by mal mať dostatočné informácie o tom:

 • aké technické prostriedky sú k dispozícii
 • kde sú uložené
 • kedy boli naposledy použité alebo skontrolované
 • či sú funkčné
 • ak sú zamknuté, kde sa nachádzajú dostupné kľúče
 • ako sa uvedú do prevádzkyschopného stavu (áno, aj také triviálne veci ako zapojiť čerpadlo do elektriny a zapojiť k nemu hadicu)
 • aké telefónne čísla majú ostatní členovia komunity
 • akymi spôsobmi sa dokážeme spojiť
 • ako sú zabezpečené možné únikové cesty a kde sú prípadne uložené kľúče k ich otvoreniu
 • ako trebasprávne aktivovať záchranné zložky

Nestane sa tak, že človek, ktorý býva vedľa Teba niekoľko rokov ani nevie, že je v pivnici uložené čerpadlo na odčerpávanie vody alebo akým spôsobom ho rýchlo sprevádzkovať bez toho, aby sa nenávratne poškodilo.

AK Si ČLENOM KOMUNITY, ZÁLEŽÍ AJ NA Tebe AKO BUDE FUNGOVAŤ.

Osobná iniciatíva

Každý člen prináša nejaké vedomosti, znalosti alebo zručnosti, ktorými môže byť užitočný a prospešný celku. Ak si doma a sleduješ zhoršujúcu sa situáciu vonku, zabezpeč si svoje obydlie a následne skontroluj spoločné a komunitné priestory. Týka sa to v prípade prudkých dažďov alebo požiaru aj pivníc či iných priestorov. Ak je to nutné a situácia si to vyžaduje, vypni prívody vody, elektriny alebo plynu.

Nečakajte, kým Ťa niekto zavolá na pomoc. Iný člen spoločenstva môže v danej chvíli zasahovať a venovať sa život, zdravie alebo majetok ohrozujúcim stavom. Ak budeš proaktívny, dokážete spolu toho oveľa viac, efektívnejšie a v kratšom čase.

Opakujúca sa pohroma. Generel protipovodňovej ochrany mesto a stavebný úrad nenapĺňa. Protipovodňový Rigol zasypaný, dvojdom pani Németh postavený a dobre predaný!

Uverejnil používateľ Mária Hudáková Pondelok 17. augusta 2020

Dostatočná príprava

Ak máš vedomosti alebo skúsenosti z podobných situácií, vytvorte si zoznam všetkých potrebných technických prostriedkov, ktoré bude nutné použiť v čase Č. V prípade, že príroda zasiahne nečakane a vo veľmi veľkej intenzite môže sa totiž stať že:

 • nebudeš mať čas rozmýšľať čo by vám mohlo v situácii pomôcť
 • nebudeš mať možnosť si tieto prostriedky zabezpečiť (nedostaneš sa z postihnutej oblasti, bude sviatok alebo sa to udeje v noci)
 • ak katastrofa zasiahne väčšie územie, bude takýto tovar okamžite vypredaný, pretože ho bude naraz potrebovať veľmi veľký počet ľudí

Stala sa kritická situácia, máte funkčnú komunitu?

Ďalšie riziká

Čo všetko môže skomplikovať záchranné práce? Dá sa povedať že všetko, na čo sa neviete dostatočne pripraviť. Nikdy nedokážeš eliminovať všetky možné riziká, avšak dokážeš znížiť ich počet. Aké otázky by ste si mali vedieť v komunite zodpovedať? Prakticky akékoľvek, ktoré môžete začať otázkou:

Čo budeme robiť, ak…

Jednoduchým príkladom môže byť naša závislosť na elektrickej energii:

  • čo budem robiť ak nepôjde elektrina alebo nebudeme mať dostatok svetla?
  • viem kde sa nachádzajú ističe?
  • viem ako sa zapínajú?
  • viem kde sú predlžovačky?
  • viem kde ich môžem zapojiť?
  • mám náhradné zdroje svetla? reflektory, lampy…
  • mám väčšie zdroje svetla bez nutnosti funkčnej elektrosiete?
  • mám osobné svetlo? baterku, čelovku…

Ako vidíš, hneď táto téma obsahuje niekoľko otázok, ktoré by ste si mali vedieť zodpovedať.

Samozrejme, týchto otázok môže vyvstať nepomerne viac. Urobte si spoločné stretnutie a formou brainstormingu identifikujte čo najviac prípadov a nájdite pre ne vhodné riešenia.

A hlavne… poučte sa!

Pouč sa! Najhoršie, čo môžeš urobiť, je nepoučiť sa z histórie. Ak sa v Tvojom bydlisku udiala nejaká nepríjemná udalosť, či už živelná pohroma alebo akákoľvek prírodná katastrofa, vezmi si z nej dostatočné poučenie.

Bez hanby alebo prílišnej “politickej korektnosti” identifikuj nesprávne miesta v príprave alebo pri akcii a navrhni nápravne opatrenia. Môže to síce znieť formalisticky alebo nepríjemne, ale iba tak sa dokážete ako komunita lepšie pripraviť a v ďalšom prípade zasiahnuť lepšie a efektívnejšie. Možno tým zachrániš majetok, zdravie alebo život ľuďom, ktorých máš radi… alebo oni Tebe.

Foto: P. Jakubík + Facebook, Senec TV