Tréningy sebaobrany Krav Maga
prvý tréning zdarma

12/12/2030
prvý tréning zdarma

Čo je systém obrany Krav Maga:

Krav maga je hebrejsky názov pre boj zblízka. Korene Krav Magy siahajú do srdca Bratislavy, odkiaľ ju zakladateľ Imrich Lichtenfeld priviezol do Izraela. Pôvodne sa tento systém sebaobrany vyučoval v ozbrojených zložkách novovzniknutého štátu Izrael. Od jeho vzniku je Krav Maga základným systémom boja z blízka v ozbrojených zložkách v Izraeli. Takisto ju implementovalo do svojich štruktúr mnoho armád, jednotiek a policajných zborov po celom svete.

Po odchode Imiho Lichtenfelda do dôchodku upravil systém aj pre civilnú sféru. Systém sa vyvíja dodnes a prispôsobuje sa k aktuálnym situáciám a najčastejším konfliktom. Záštitu nad rozvojom systému má na starosť Imiho najbližší žiak, Eyal Yanilov. Eyal je hlavou svetovej federácia KRAV MAGA GLOBAL, do ktorej patrí aj naša škola. Náš inštruktor je certifikovaný touto asociáciou pre tréningy civilnej sféry, policajných a zásahových zložiek.

Krav Maga nie je šport a ani umenie. Je to funkčný systém sebaobrany bez pravidiel, aby ste vedeli ochrániť zdravie a život seba, poprípade vašich blízkych osôb. Naučí vás sa brániť ozbrojením a aj neozbrojením útočníkom pomocou rôznych techník, chvatov,  úderov a kopov.

Tréningy Krav Maga JUNIOR:

Krav maga junior je súhrn sebaobranného systému pre mládež od 10 do 14 rokov. V tomto veku sa z deti stávajú teenageri a začínajú si hľadať v spoločnosti svoje miesto. Každé dieťa sa vo svojom vývine stretlo so šikanou alebo agresiou od ich vrstovníkov. Takisto sa časť detí stretla aj s agresívnym dospelým jedincom.

Na našich kurzoch pre mládež sa zameriavame hlavne na správny vývoj sebavedomia, ostražitosti, uvedomovania si možného nebezpečenstva a následnej obrane. Deti sa naučia predchádzať agresívnym situáciám. Učia sa techniky a chvaty, aby sa vedeli ubrániť, ak je na nich vedený útok. Naučia sa rozlišovať akú techniky majú použiť podľa veku útočníka. Týmto systémom výuky sa predchádza možnému ublíženiu ich vrstovníkov. Snažíme sa mládež učiť tieto techniky hlavne hravou a zábavnou formou. Takisto sa im aj zlepší kondícia.

Trénujeme každý pondelok a stredu o 17:00. Jedna tréningová jednotka trvá 55 minút a skladá sa z rozcvičky s hrou, technickej a taktickej časti. Na záver si mládež tieto veci pretrénuje v záverečnom drille.

Cena: 60€ mesačne.

Tréningy Krav Maga BASIC:

Krav maga basic, alebo základ sebaobrany v systéme Krav Maga pre teenagerov a dospelých od 15 rokov. Skoro každý z nás sa stretol s nejakou formou násilia. Či už to bol verbálny útok, vyhrážanie sa, alebo fyzické napadnutie. Vďaka Krav Mage sa naučíte týmto konfliktom čeliť.

Systém je navrhnutý tak, aby ste sa čo v najkratšom čase naučili zvládať konfliktné situácie. Naučíte sa technikám, ktoré obsahujú rôzne bloky, chvaty, kopy a údery. Takisto sa naučíte pracovať s vašou mysľou, aby ste vedeli správne reagovať a nezamrzli vo vypätých situáciách. Dbáme aj na taktiku zvládania situácii pred bojom, počas boja a po boji. Niekedy je z konfliktu, alebo situácie bezpečnejšie utiecť. Aj to je taktika. A samozrejme, že pracujeme na vašej kondícií. Konflikt je náročný nie len na psychickú, ale aj fyzickú stránku.

Ak si teda chcete zlepšiť vašu fyzickú silu, sebavedomie a pracovať na bezpečí seba a svojich blízkych, tak vás radi uvidíme každý pondelok a stredu o 18:30. Zatrénujeme si spolu 1a ¼ hodiny. Stačí vám pohodlné oblečenie, tenisky s mäkkou podrážkou a fľaša na vodu. Nemusíte mať žiadnu predošlú skúsenosť s bojovými umeniami, či športmi.

Cena: 70€ mesačne.

Tréningy Krav Maga The Way of Warrior:

Ak už trénuješ dlhšiu dobu Krav Magu, alebo máš skúsenosti s bojovými umeniami, športmi a chceš sa zdokonaľovať v systéme Krav Maga, tak tieto tréningy sú pre teba. Priprav sa na cestu bojovníka.

Pravidelným tréningom, ktorý je náročnejší na psychické a fyzické zaťaženie sa zdokonaľujeme každým tréningom. Zameriavame sa na rôzne techniky vyšších technických stupňov a pridávame dôraz na razanciu pri blokoch a protiútokoch. Naši študenti používajú ochranné prvky a skúšajú si rôzne techniky takzvane na telo. Iba tak sa vedia presvedčiť, akoby reagovalo telo v konflikte. Preto je aj sparing súčasťou tréningu. Všetky techniky slúžia na sebaobranu seba a tretích osôb. Preto netvoríme z ľudí bitkárov, ale bojovníkov, ktorí vedia ochraňovať slabších.

Ak sa chceš vydať na cestu bojovníka, tak sa môžeme stretnúť každý pondelok a stredu o 19:50. Trénujeme 1 a ¼ hodiny. Treba si zaobstarať, suspenzor, chránič na zuby, rukavice na box, MMA a tenisky s mäkkou podrážkou. Takisto sa hodia aj chrániče holení, prilba a chránič trupu. To ale nie je povinnosť.    

Cena: 70€ mesačne.

Členské a platby pre tréningy krav Maga:

Mesačné členské:
 • Mládež do 16 rokov: 60€/mesiac 30€/polovica mesiaca
 • Dospelý a nad 16 rokov: 70€/mesiac 35€/polovica mesiaca
Ostatné možnosti tréningu:
 • Jednorázový vstup v skupine: 10€/hodina
 • Individuálny tréning: 25€/hodina
Spôsob úhrady:
 • V hotovosti priamo na tréningu
 • Bankovým prevodom na účet v Tatra banke, IBAN: SK98 1100 0000 0029 4411 4901
 • Do poznámky napíšte meno študenta a mesiac platby! Po vykonaní platby prosíme o zaslanie SMS na číslo 0903 772401, aby sme zaznačili platbu do administratívy.
 • Platby musia byť uhradené do 15-teho dňa aktuálneho mesiaca. Napr.: (mesačný kurz na január sa zaplatí do 15 januára.).
  Ak má študent vynechané hodiny, tak si ich vie nahradiť do 15 dňa v najbližšom mesiaci.
  Platby sa nedajú prenášať do ďalšieho mesiaca!                  

Kde nás nájdeš:

Krav Maga Academy Bernolákovo, Strojárenská 1, Bernolákovo, GPS: 48.20178, 17.28904

Dodatočné informácie:

V prípade nejasností a otázok kontaktujte svojho inštruktora – Marek Jača – 0903 772 401

Respond Academy si vyhradzuje právo odmietnuť účasť osobám pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osobám, ktoré sú členmi alebo sympatizantami organizácií alebo hnutí podporujúcimi extrémizmus, terorizmus, rasovú alebo inú neznášanlivosť.

Registračný formulár pre NOVÝCH záujemcov o tréningy!  Inštruktori kurzu

  Marek Jača inštruktor kurzov sebaobrana Krav maga Respond Academy

  Marek je certifikovaný inštruktor svetovej federácie Krav Maga Global pre zásahové a bezpečnostné zložky (Law Enforcement Instructor) a hlavný inštruktor Asociácie Krav Maga Slovensko pre políciu a armádu. Taktiež je držiteľ Krav Maga Global licencie ako inštruktor Krav Maga pre civilnú sféru (Krav Maga Self Defense Instructor). Momentálne je držiteľom technického stupňa GRADUATE 5. Už vyše tri roky vedie vlastné tréningové centrum Krav Maga v Bernolákove.