Kurz prvej pomoci CFR 3
99€ osoba

12/12/2030
99€ osoba

POPIS KURZU

Na kurze si upevníš znalosti poskytovania prvej pomoci v civilnom prostredí vrátane zvládnutia kooperácie so zložkami Integrovaného záchranného systému. Kurz prvej pomoci First Responder 3 je zameraný na reakciu pri najčastejších život ohrozujúcich stavoch, s ktorými sa dennodenne môžeš stretnúť. Samotný kurz sa sústreďuje na simulácie rôznych obtiažností v komplikovanom prostredí a za rôznych svetelných podmienok. Zopakujete si praktiky, ktoré ste si osvojili na predchádzajúcich dvoch úrovniach kurzu. Upevníte si svoje znalosti na množstve simulácií. Naučíte sa reagovať v stresových situáciách, kedy ste limitovaní nielen časom ale aj zložitosťou prostredia, rôznymi zhoršenými svetelnými podmienkami. Naučíte sa viesť skupinu záchrancov aby ste pracovali ako kompaktný tím.

PARAMETRE KURZU:

 • Kód kurzu: CZ303 Kurz prvej pomoci – Civilian First Responder 3
 • Dĺžka trvania: 8 hodín (teória 50%, prax a simulácie 50%)
 • Miesto konania: bude upresnené podľa počtu prihlásených
 • Úroveň kurzu: pokročilá
 • Obmedzenie účasti: od 15 rokov, účasť na kurze CZ202 Kurz prvej pomoci – Civilian First Responder 2
 • Termíny konania:

OBSAHOVÁ ŠTRUKTÚRA KURZU:

 • Zopakovanie princípov podľa C-ABCDE protokolu
 • Pravidlá vlastnej bezpečnosti
 • Príprava vybavenia First Respondera
 • Simulácie v komplikovanom prostredí
 • Simulácie za znížených svetelných podmienok
 • Simulácie udalosti s hromadným postihnutím osôb (UHPO)

ČO SI Z KURZU ODNESIETE:

 

CERTIFIKÁCIA:

Po úspešnom absolvovaní kurzu obdržíte certifikát Respond Academy.

ZÁZEMIE:

Bezplatné parkovanie, kuchynka, tréningové pomôcky.

Respond Academy si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na kurze osobám pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osobám, ktoré sú členmi alebo sympatizantami organizácií alebo hnutí podporujúcimi extrémizmus, terorizmus, rasovú alebo inú neznášanlivosť.

ČO SI SO SEBOU PRINIESŤ:

Písacie potreby, voľné (športové) oblečenie.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

Pre ďalšie informácie ohľadom kurzu nás neváhajte kontaktovať.

OBJEDNAŤ SA NA KURZ

  CZ303 Kurz prvej pomoci - Civilian First Responder 3

  *Ak chceš kurz darovať inej osobe, objednaj darčekovú poukážku.  Inštruktori kurzu

  Peter Jakubik inštruktor kurzov Respond Academy

  Vyštudoval odbor Zdravotnícky záchranár. Vzdelávanie v oblasti taktickej medicíny absolvoval so špičkovými inštruktormi kurzov Timom Crantonom (Paramed), Radanom Doubravom (MedEvac), Vítom Kovářom (SOMT), Petrom Karmazínom (ÚVN Praha), Jaroslavom duchoňom (Elite Lhenice) a so slovenskými inštruktormi z 5. pluku špeciálneho určenia, Oliverom Valentovičom a Matejom Karlákom (AEM).  V roku 2019 absolvoval intenzívny výcvik v rámci predĺženej starostlivosti o zranených v Iraku.

  Ivan Dimov inštruktor kurzov Respond Academy

  Svoju prax začal pred viac ako 8 rokmi zdravotníckym kurz Combat Lifesaver. Odvtedy absolvoval viacero kurzov a stáží nielen v oblasti urgentnej a taktickej medicíny doma aj v zahraničí. Vzdelanie absolvoval na Vysokej škole Zdravotníckej v Prahe.

  Okrem vzdelania v rámci urgentnej medicíny absolvoval výcvik v oblasti lezeckej, vodnej a horskej záchrannej služby.

  Pracoval ako zdravotnícky záchranár v posádke RZP, v civilnej sfére aktuálne pôsobí na koronárnej jednotke v Prahe.