Kurz prvej pomoci CFR – Civilian First Responder 2
99€ osoba

12/12/2030
99€ osoba

POPIS KURZU

First Responder je osoba, ktorá prichádza ako prvá k miestu núdze alebo sa nachádza na mieste akejkoľvek udalosti, kde je potrebné zasiahnuť a poskytnúť prvú pomoc. Preto je dôležité vedieť správne zasiahnúť pri bežných poraneniach, bezvedomí, autonehode, prírodnej katastrofe alebo násilnom útoku. Nejedná sa pritom nutne o osobu, ktorá profesionálne pôsobí v záchrannom systéme. First responderom sa tak kdekoľvek môže stať každý.

Na tomto kurze si osvojíš praktiky poskytovania rozšírenej neodkladnej pomoci. Kurz prvej pomoci – First Responder 2 je zameraný na správnu reakciu pri náročnejších život ohrozujúcich stavoch, často v komplikovaných životných situáciách.

Zopakuješ si postupy podľa protokolu C-ABCDE. Naučíš sa zvládať masívne krvácajúce poranenia v oblastiach tela, kde nie je možné použiť končatinové škrtidlá. Spoznáš ďalšie techniky zaistenia dýchacích ciest. Osvojíš si postupy kardiopulmocerebrálnej resuscitácie, zaistenia žilného vstupu a techniky triedenia ranených pri hromadných neštastiach. Znalosti si priamo otestuješ v rôznych modelových situáciach.

PARAMETRE KURZU:

 • Dĺžka trvania: 8 hodín (teória 50%, prax a simulácie 50%)
 • Miesto konania: Bratislava, bude upresnené podľa počtu prihlásených
 • Úroveň kurzu: pokročilá
 • Obmedzenie účasti: od 15 rokov, účasť na kurze CZ101 Kurz prvej pomoci – Civilian First Responder 1

OBSAHOVÁ ŠTRUKTÚRA KURZU:

 • Zopakovanie C-ABCDE protokolu
 • Rozšírené celkové vyšetrenie
 • Techniky triedenia ranených
 • KPCR – Kardio-pulmo-cerebrálna resuscitácia
 • Rozšírené trauma poranenia
 • Imobilizácia panvy a dlhých kostí
 • Zaistenie intravenózneho vstupu
 • Modelové situácie

ZÁZEMIE:

Tréningové pomôcky, spotrebný zdravotnícky materiál.

ČO SI PRINIESŤ:

Písacie potreby, voľné (športové) oblečenie.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

Pre ďalšie informácie ohľadom kurzu nás neváhaj kontaktovať.

Respond Academy si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na kurze osobám pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osobám, ktoré sú členmi alebo sympatizantami organizácií alebo hnutí podporujúcimi extrémizmus, terorizmus, rasovú alebo inú neznášanlivosť.

OBJEDNAŤ SA NA KURZ

  CZ202 Kurz prvej pomoci - Civilian First Responder 2

  *Ak chceš kurz darovať inej osobe, objednaj darčekovú poukážku.  Inštruktori kurzu

  Peter Jakubik inštruktor kurzov Respond Academy

  Vzdelávanie v oblasti taktickej medicíny absolvoval so špičkovými inštruktormi kurzov Timom Crantonom (Paramed), Radanom Doubravom (MedEvac), Vítom Kovářom (SOMT), Petrom Karmazínom (ÚVN Praha), Jaroslavom duchoňom (Elite Lhenice) a so slovenskými inštruktormi z 5. pluku špeciálneho určenia, Oliverom Valentovičom a Matejom Karlákom (AEM).  V roku 2019 absolvoval intenzívny výcvik v rámci predĺženej starostlivosti o zranených v Iraku.

  Vyštudoval odbor Zdravotnícky záchranár a v svojom vzdelávaní ďalej pokračuje štúdiom v odbore Urgentná zdravotná starostlivosť. Je členom Slovenského červeného kríža, dobrovoľného hasičského zboru a Asociácie samaritánov SR.

  Ivan Dimov inštruktor kurzov Respond Academy

  Svoju prax začal pred viac ako 8 rokmi zdravotníckym kurz Combat Lifesaver. Odvtedy absolvoval viacero kurzov a stáží nielen v oblasti urgentnej a taktickej medicíny doma aj v zahraničí. Vzdelanie absolvoval na Vysokej škole Zdravotníckej v Prahe.

  Okrem vzdelania v rámci urgentnej medicíny absolvoval výcvik v oblasti lezeckej, vodnej a horskej záchrannej služby.

  Pracoval ako zdravotnícky záchranár v posádke RZP, v civilnej sfére aktuálne pôsobí na koronárnej jednotke v Prahe.