Kurz civilnej obrannej streľby 1
99€ osoba

12/12/2030
99€ osoba

POPIS KURZU

7 hodinový intenzívny kurz je určený pre záujemcov o streľbu z krátkej guľovej zbrane (samonabíjacia pištoľ), jej bezpečné a efektívne využitie. Na vstupnom kurze obrannej streľby si prejdete detaily k funkcii samonabíjacej pištole a bezpečnostných zásadách nevyhnutných pri manipulacii so strelnými zbraňami. Oboznámite sa s výstrojom a vybavením potrebným pri nosení zbrane alebo pri tréningu.

Kurz je zameraný na získanie základných zručností nutných pri použití zbrane s dôrazom na jednoduchosť a efektivitu prevedenia, ktorá skracuje rozhodovací proces pri jednotlivých úkonoch. Rôzne typy zbraní a individuálne danosti jednotlivcov sa môžu líšiť, avšak princípy efektívneho použitia zbrane ostávajú rovnaké. Súčasťou kurzu je strelecká optimalizácia pomeru medzi rýchlosťou a presnosťou. V prípade závady na strelnej zbrani si nacvičíte postupy k jej rýchlemu odstráneniu.
Kurz nie je fyzicky náročný, avšak bude vyžadovať vaše plné sústredenie. Pre účasť na kurze NIEje nutné vlastniť zbrojný preukaz!

PARAMETRE KURZU:

 • Kód kurzu: CD130 Kurz civilnej obrannej streľby 1
 • Termíny konania: 3.10.2020
 • Dĺžka trvania: 7 hodín (teória 25%, prax a simulácie 75%), začiatok o 9:00hod
 • Miesto konania: Strelecký areál Zohor, Bratislavská 22/A, Zohor, (20km od Bratislavy) GPS: 48°18’21.7″N 16°57’44.1″E
 • Úroveň kurzu: základná
 • Strelivo: 250ks
 • Počet účastníkov: min.5, max.10
 • Obmedzenie účasti: na účasť NIEje potrebné vlastniť zbrojný preukaz

OBSAHOVÁ ŠTRUKTÚRA KURZU:

 • Funkcie zbrane
 • Bezpečná manipulácia so zbraňou
 • Princípy použitia zbrane v obrane
 • Rovnováha rýchlosti a presnosti
 • Efektívne ovládanie zbrane
 • Riešenie závad na zbrani
 • Záverečné preskúšanie

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ:

 • Civilný sektor
 • Bezpečnostný personál
 • Silové zložky

ČO SI Z KURZU ODNESIETE:

Osvojíte si predpoklady a zručnosti nevyhnutné pre efektívne a bezpečné ovládanie zbrane. Preveríte a zlepšíte si vlastné schopností pri používaní vašej zbrane. Zautomatizujete si niektoré úkony a pochopíte princípy obrannej streľby.
Absolvovanie tohto kurzu vám otvorí príležitosť k účasti na ďalších streleckých kurzoch Respond Academy.

CERTIFIKÁCIA:

Po úspešnom absolvovaní záverečného preskúšania obdržíte certifikát Respond Academy.

ZÁZEMIE:

Bezplatné parkovanie, tréningové pomôcky.
Možnosť zapožičania strelnej zbrane a púzdra (Glock/CZ) – 20€.
Možnosť zakúpenia streliva 9mm Luger pre potreby kurzu 0.20€/ks.

ČO SI SO SEBOU PRINIESŤ:

 • Občiansky preukaz, držitelia ZP platný zbrojný preukaz
 • Pištoľ + 3 zásobníky
 • Ochranu zraku a sluchu
 • Pevný opasok, púzdro na zbraň aj zásobníky
 • Oblečenie primerané počasiu

Pre ďalšie informácie ohľadom odporúčanej výstroje alebo jej zapožičania nás neváhajte kontaktovať.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

Respond Academy si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na kurze osobám pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osobám, ktoré sú členmi alebo sympatizantmi organizácií alebo hnutí podporujúcimi extrémizmus, terorizmus, rasovú alebo inú neznášanlivosť.
Respond Academy si vyhradzuje právo vylúčiť z kurzu osoby, ktoré nerešpektovaním pokynov alebo akoukoľvek inou činnosťou môžu ohroziť bezpečný priebeh kurzu alebo zdravie a bezpečnosť seba, inštruktorov alebo ostatných účastníkov.

OBJEDNAŤ SA NA KURZ

CD130 Kurz civilnej obrannej streľby 1


*Ak chcete kurz darovať inej osobe, objednajte darčekovú poukážku.Inštruktori kurzu

Peter Revický inštruktor kurzov Respond Academy

Aktívny účastník súťaží v obrannej a dynamickej streľbe s viacerými pódiovými umiestneniami od roku 2008.

Svoje znalosti a skúsenosti zdokonaloval aj ako absolvent streleckých kurzov pod vedením Roba Pincusa (majiteľ  I.C.E. Training Company a tvorca systému Combat Focus® Shooting Program), Calvina Lima, Paladin Academy, Raid and Defense Academy a European Security Academy.

V minulosti pôsobil ako pomocný inštruktor streľby v Raid and Defense Academy. Peter patrí aj k zakladajúcim členom projektu Training Group.

V posledných rokoch ho môžete stretnúť taktiež ako organizátora strelecko taktickej súťaže GUNRUN, ktorá sa pravidelne organizuje na Slovensku.

INŠTRUKTOR PRE KURZY RESPOND ACADEMY:

– Kurz civilnej obrannej streľby 1
– Kurz civilnej obrannej streľby 2

Roman Guláš inštruktor kurzov Respond Academy

Aktívny účastník súťaží v obrannej a dynamickej streľbe s viacerými pódiovými umiestneniami.

Svoje znalosti a skúsenosti zdokonaloval aj ako absolvent streleckých kurzov pod vedením Tamira Gilada, Ernesta Nagya, Paladin Academy a Raid and Defense Academy. V minulosti pôsobil ako pomocný inštruktor streľby v Raid and Defense Academy. Roman patrí aj k zakladajúcim členom projektu Training Group.

V posledných rokoch ho môžete stretnúť taktiež ako organizátora strelecko taktickej súťaže GUNRUN, ktorá sa pravidelne organizuje na Slovensku.

INŠTRUKTOR PRE KURZY RESPOND ACADEMY:

– Kurz civilnej obrannej streľby 1
– Kurz civilnej obrannej streľby 2