CQB – Defence system 1
99€ osoba

01/08/2021
99€ osoba

POPIS KURZU

8 hodinový intenzívny kurz je určený záujemcom o problematiku taktiky v zastavaných oblastiach (CQB – Close Quarter Battle). Absolvovanie kurzu je využiteľné nielen v profesných (silové zložky, súkromné agentúry, SBS) a záujmových oblastiach (airsoft, paintball) ale aj v situáciách zameraných na ochranu osôb a obydlia.

Primárnym cieľom kurzu je naučiť absolventov správnej, rýchlej a účinnej taktike. Súčasťou modelových situácií je správny pohyb v priestore a využívanie členitosti prostredia pre získanie vlastnej výhody a zníženie rizika zranenia.

Naučíš sa reagovať na neočakávané situácie, riešiť situácie pod tlakom, v strese… Budeš vedieť vyhodnotiť okolnosti čo najlepšie a najpraktickejšie. V rýchlosti budeš vyhodnocovať možnosti aby si ich dokázal zvládnuť s najmenším rizikom pre jednotlivca, či skupinu. Preveríš si reakcie a psychickú odolnosť počas modelových situácii založených na  reálnych situáciách z domova i zo sveta .
Kurz je realizovaný pod vedením profesionálnych inštruktorov so skúsenosťami zo zahraničia. Na kurz nie je potrebný zbrojný preukaz.

PARAMETRE KURZU:

 • Názov kurzu: Defence system 1
 • Termíny kurzu: Predregistrácia
 • Dĺžka trvania: 8 hodín (teória 25%, prax a simulácie 75%)
 • Miesto konania: Nitra
 • Úroveň kurzu: základná
 • Obmedzenie účasti: nie

OBSAHOVÁ ŠTRUKTÚRA KURZU:

 • Základné pojmy používané v CQB
 • Metódy a stratégie príchodu k budove
 • Bezpečný vstup do budovy
 • Taktiky pohyb v chodbových priestoroch
 • Vyhodnocovanie rizík
 • Simulačné scenáre

ZÁZEMIE:

Bezplatné parkovanie, možnosť zapožičania výstroje pre potreby kurzu.

ČO SI PRINIESŤ:

 • Ochranu zraku
 • Airsoftová replika zbrane – dlhá, krátka
 • Nosič plátov so sumkami na zásobniky do dlhej a krátkej zbrane
 • Prilbu (ak pri svojej činnosti používate)
 • Púzdro na krátku zbraň
 • Chrániče kolien
 • Oblečenie primerané počasiu

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

Respond Academy si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na kurze osobám pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osobám, ktoré sú členmi alebo sympatizantami organizácií alebo hnutí podporujúcimi extrémizmus, terorizmus, rasovú alebo inú neznášanlivosť.

OBJEDNAŤ SA NA KURZ

  TM118 Defence System 1

  *Ak chceš kurz darovať inej osobe, objednaj darčekovú poukážku.  Inštruktor Respond Academy

  Martin aktívne pôsobí v silových zložkách už viac ako 14 rokov. Má za sebou celý rad skúseností nadobudnutých počas služby nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

  Absolvoval množstvo špeciálnych profesionálnych tréningov pod vedením domácich a zahraničných lektorov z prostredia vojenských špeciálnych síl a policajných jednotiek.

  Patrí k najrešpektovanejším inštruktorom vo svojom obore na Slovensku a jeho skúsenosti využívajú viaceré pôsobiace zložky, špeciálne útvary a zásahové jednotky.

   

  INŠTRUKTOR PRE KURZY RESPOND ACADEMY:

  Inštruktor Respond Academy

  Marek aktívne pôsobí v silových zložkách už viac ako 8 rokov. Má za sebou celý rad skúseností nadobudnutých počas služby na Slovensku.

  Absolvoval množstvo špeciálnych profesionálnych tréningov pod vedením domácich lektorov z prostredia policajných jednotiek.

   

  INŠTRUKTOR PRE KURZY RESPOND ACADEMY: