KURZY SEBAOBRANY

Máš vždy, všade a za každých okolností pocit bezpečia? Čo ak budeš musieť čeliť násilníkovi a nebudeš mať k dispozícii žiadny prostriedok sebaobrany? Dokážeš ubrániť seba, svoju rodinu alebo dieťa? Ak si žena, zvládneš sa ubrániť prípadnému znásilneniu? 

V realite platí, že do konfliktu sa môžeš dostať úplne bez vlastného zavinenia. Jednoducho budeš na nesprávnom mieste v nesprávny čas. Násilník si vždy vyberá obeť, ktorá vyzerá slabšie alebo bezbranne. Dokážeš sa v prípade napadnutia ubrániť a chrániť si tak vlastné zdravie alebo život?

Na našich intenzívnych kurzoch sebaobrany Ťa naučíme jednoduché spôsoby, akými v prípade nutnosti dokážeš zastaviť útočníka bez použitia iných prostriedkov sebaobrany, ktoré v danej chvíli nebudeš mať pri sebe.