RESPOND ACADEMY

Ako správne reagovať v krízovej situácii – to je to, čo vás v Respond Academy naučíme. Poslaním našich inštruktorov je odovzdať vám svoje skúsenosti. Mnohí z našich inštruktorov profesionálne pôsobia alebo pôsobili v záchranných (zdravotní záchranári, hasiči) a silových zložkách štátu (armáda, polícia), v súkromných bezpečnostných agentúrach či záujmových spoločnostiach na Slovensku aj v zahraničí.

V Respond Academy vám prostredníctvom vytvoreného konceptu kurzov prežita, prvej pomoci, sebaobrany, streľby a ďalších špecializovaných kurzov poskytneme rady, návody a potrebný tréning. Odovzdáme vám vedomosti a skúsenosti aby ste vedeli reagovať pri krízových situáciách čo najlepšie. Chceme, aby ste v kritickej situácii vedeli bez zaváhania povedať: “To som zažil, viem čo máme robiť.”!

PREDNÁŠKY

Organizujeme verejne dostupné prednášky, kde sa dozviete veľké množstvo zaujímavých informácií. Prehĺbite si svoje znalosti pri rôznych témach.

KURZY

Máme vytvorený koncept vzdelávania založený na zážitkových kurzoch. Získate potrebné znalosti a vyskúšate si ich v náročných simuláciách.

SIMULÁCIE

Scenáre prispôsobujeme čo najviac realite. Využitím prostredia, simulátorov či komparzu si hlbšie zapamätáte fungujúce postupy.

Tvoríme komunitu

Neorganizujeme iba prednášky, kurzy a simulácie. Neučíme ľudí iba zvládať krízové situácie, brániť sa, zvládnuť prežiť aj v podmienkach, ktoré ostatní považujú za nepravdepodobné či zbytočné.

Vytvárame komunitu ľudí, ktorí považujú schopnosť rýchlo a správne sa rozhodovať v kľúčových momentoch, za jednu z najdôležitejších vlastností.

Vytvárame komunitu ľudí, ktorým medzi osobné hodnoty patrí odvaha a nutnosť urobiť to, čo v danej chvíli považujú za potrebné. Nie bezmyšlienkovito, bezhlavo, bez plánu či bez zváženia dôsledkov, ale práve naopak – jasne, zreteľne a uvedomelo.

Sme Respond Academy komunita – pridajte sa!

Kurzy Respond Academy patch

VYBERTE SI KURZ PRÁVE PRE SEBA