INŠTRUKTORI KURZOV RESPOND ACADEMY

Veríme, že ak má byť inštruktáž na kurze v čo najvyššej kvalite, vyžaduje si to odbornosť a skúsenosti. Každý z našich inštruktorov sa špecializuje na svoju oblasť. Jeho vedomosti a prax umožňujú čo najlepšie odovzdanie know how v danej problematike.

Chceme zachovať vysokú kvalitu v každom jednom kurze a práve preto nepatríme k agentúram, kde Ťa jeden inštruktor bude učiť kurzy zo všetkých oblastí. Veríme, že práve špecializácia inštruktorov umožňuje, aby si na vybratom kurze dostal tú najlepšiu možnú starostlivosť.

Chcel by si s nami spolupracovať ako inštruktor kurzov? Pridaj sa k nám!

INŠTRUKTORI KURZOV RESPOND ACADEMY

Peter JAKUBÍK

Vzdelávanie v oblasti taktickej medicíny absolvoval so špičkovými inštruktormi v prevažnej miere v zahraničí. V roku 2019 absolvoval intenzívny výcvik v rámci predĺženej starostlivosti o zranených v Iraku. Vyštudoval odbor Zdravotnícky záchranár. Je členom Slovenského červeného kríža, dobrovoľného hasičského zboru a Asociácie samaritánov SR.

Ivan DIMOV

Svoju prax začal pred viac ako 8 rokmi zdravotníckym kurz Combat Lifesaver. Odvtedy absolvoval viacero doplňujúcich kurzov a stáží nielen v oblasti urgentnej a taktickej medicíny. Vzdelanie absolvoval na Vysokej škole Zdravotníckej v Prahe. Pracoval ako zdravotnícky záchranár, momentálne pôsobí v špecializovanom zdravotníckom centre v Prahe.

Marek JAČA

Certifikovaný inštruktor pre silové a poriadkové zložky (Law Enforcement), držiteľ certifikátu Krav Maga Global civil inštruktor, v súčasnosti na technickom stupni G5. Posledné roky vedie vlastné tréningové centrum Krav Maga v Bernolákove, kde sa venuje mládeži aj dospelým. Spolu s Dominikou vedie aj špeciálny kurz sebaobrany pre ženy.

Nina MARTINČIČOVÁ

Certifikovaná inštruktorka kurzov prvej pomoci. Pôsobí aj ako zdravotnícka záchranárka na ZZS. Urgentnú medicínu vyštudovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Absolvovala stáž na Západočeskej univerzite v Plzni. Je členkou SČK a DHZ. Okrem civilnej medicíny absolvovala aj viaceré kurzy taktickej medicíny.

Miroslav

Bohaté skúsenosti nadobudol vo Francúzkej cudzineckej légii. Pôsobil v 2 Regimente ako veliteľ horskej zásahovej jednotky GCM (Groupement de Commandos de Montagne) a počas takmer 20 rokov trvajúcej služby absolvoval nasadenie v operáciach vo viacerých krajinách sveta.

CHCEŠ SA PRIDAŤ K NAŠIM INšTRUKTOROM?