INŠTRUKTORI KURZOV RESPOND ACADEMY

Veríme, že ak má byť inštruktáž na kurze v čo najvyššej kvalite, vyžaduje si to odbornosť a skúsenosti. Každý z našich inštruktorov sa špecializuje na svoju oblasť. Jeho vedomosti a prax umožňujú čo najlepšie odovzdanie know how v danej problematike.

Chceme zachovať vysokú kvalitu v každom jednom kurze a práve preto nepatríme k agentúram, kde Ťa jeden inštruktor bude učiť kurzy zo všetkých oblastí. Veríme, že práve špecializácia inštruktorov umožňuje, aby si na vybratom kurze dostal tú najlepšiu možnú starostlivosť.

Chcel by si s nami spolupracovať ako inštruktor kurzov? Pridaj sa k nám!

INŠTRUKTORI KURZOV RESPOND ACADEMY

Peter JAKUBÍK

Vzdelávanie v oblasti taktickej medicíny absolvoval so špičkovými inštruktormi v prevažnej miere v zahraničí. V roku 2019 absolvoval intenzívny výcvik v rámci predĺženej starostlivosti o zranených v Iraku. Vyštudoval odbor Zdravotnícky záchranár. Je členom Slovenského červeného kríža, dobrovoľného hasičského zboru a Asociácie samaritánov SR.

Ivan DIMOV

Svoju prax začal pred viac ako 8 rokmi zdravotníckym kurz Combat Lifesaver. Odvtedy absolvoval viacero doplňujúcich kurzov a stáží nielen v oblasti urgentnej a taktickej medicíny. Vzdelanie absolvoval na Vysokej škole Zdravotníckej v Prahe. Pracoval ako zdravotnícky záchranár, momentálne pôsobí v špecializovanom zdravotníckom centre v Prahe.

Marek JAČA

Certifikovaný inštruktor pre silové a poriadkové zložky (Law Enforcement), držiteľ certifikátu Krav Maga Global civil inštruktor, v súčasnosti na technickom stupni G4. Posledné roky vedie vlastné tréningové centrum Krav Maga v Bernolákove, kde sa venuje mládeži aj dospelým. Spolu s Dominikou vedie aj špeciálny kurz sebaobrany pre ženy.

Nina MARTINČIČOVÁ

Certifikovaná inštruktorka kurzov prvej pomoci. Urgentnú medicínu študovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Počas štúdia absolvovala stáž na Západočeskej univerzite v Plzni. Je členkou SČK a DHZ. Okrem civilnej medicíny absolvovala aj viaceré kurzy taktickej medicíny.

Miroslav

Bohaté skúsenosti nadobudol vo Francúzkej cudzineckej légii. Pôsobil v 2 Regimente ako veliteľ horskej zásahovej jednotky GCM (Groupement de Commandos de Montagne) a počas takmer 20 rokov trvajúcej služby absolvoval nasadenie v operáciach vo viacerých krajinách sveta.

CHCEŠ SA PRIDAŤ K NAŠIM INšTRUKTOROM?