INŠTRUKTORI KURZOV RESPOND ACADEMY

Veríme, že ak má byť inštruktáž na kurze v čo najvyššej kvalite, vyžaduje si to odbornosť a skúsenosti. Každý z našich inštruktorov sa špecializuje na svoju oblasť. Jeho vedomosti a prax umožňujú čo najlepšie odovzdanie know how v danej problematike.

Chceme zachovať vysokú kvalitu v každom jednom kurze a práve preto nepatríme k agentúram, kde Ťa jeden inštruktor bude učiť kurzy zo všetkých oblastí. Veríme, že práve špecializácia inštruktorov umožňuje, aby si na vybratom kurze dostal tú najlepšiu možnú starostlivosť.

Chcel by si s nami spolupracovať ako inštruktor kurzov? Pridaj sa k nám!

NAŠI INŠTRUKTORI

Peter JAKUBÍK

O taktickú medicínu sa začal zaujímať pred 6 rokmi. Vzdelával sa so špičkovými inštruktormi na Slovensku aj v zahraničí. Absolvoval intenzívny výcvik v Iraku. Je členom reenact tímu US SF ODA3132.
Vzdelanie si dopĺňa štúdiom v odboroch Urgentnej zdravotnej starostlivosti. Je členom Červeného kríža a Dobrovoľného hasičského zboru.

Ivan DIMOV

Svoju prax začal pred viac ako 8 rokmi zdravotníckym kurz Combat Lifesaver. Odvtedy absolvoval viacero doplňujúcich kurzov a stáží nielen v oblasti urgentnej a taktickej medicíny. Vzdelanie absolvoval na Vysokej škole Zdravotníckej v Prahe. Pracoval ako zdravotnícky záchranár, momentálne pôsobí v špecializovanom zdravotníckom centre v Prahe.

Marek JAČA

Certifikovaný inštruktor pre silové a poriadkové zložky(Law Enforcement), držiteľ certifikátu Krav Maga Global civil inštruktor, v súčasnosti na technickom stupni G3. Posledné roky vedie vlastné tréningové centrum Krav Maga v Bernolákove, kde sa venuje mládeži aj dospelým. Spolu s Dominikou vedie aj špeciálny kurz sebaobrany pre ženy.

Peter REVICKÝ

Aktívny účastník súťaží v obrannej a dynamickej streľbe s viacerými pódiovými umiestneniami. Absolvent streleckých kurzov pod vedením Roba Pincusa Calvina Lima, Paladin Academy, Raid and Defense Academy a European Security Academy. Organizátor strelecko taktickej súťaže GUNRUN.

Roman GULÁŠ

Aktívny účastník súťaží v obrannej a dynamickej streľbe s viacerými pódiovými umiestneniami. Svoje znalosti a skúsenosti zdokonaloval aj ako absolvent streleckých kurzov pod vedením Tamira Gilada, Ernesta Nagya, Paladin Academy a Raid and Defense Academy. Organizátor strelecko taktickej súťaže GUNRUN.

Nina MARTINČIČOVÁ

Certifikovaná inštruktorka prvej pomoci. Urgentnú medicínu študovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Počas štúdia absolvovala stáž na Západočeskej univerzite v Plzni. Je členkou SČK a DHZ. Okrem civilnej medicíny absolvovala aj viaceré kurzy taktickej medicíny.

CHCEŠ SA PRIDAŤ K NAŠIM INšTRUKTOROM?