Peter REVICKÝ

Inštruktor Respond Academy

Aktívny účastník súťaží v obrannej a dynamickej streľbe s viacerými pódiovými umiestneniami od roku 2008.

Svoje znalosti a skúsenosti zdokonaloval aj ako absolvent streleckých kurzov pod vedením Roba Pincusa (majiteľ  I.C.E. Training Company a tvorca systému Combat Focus® Shooting Program), Calvina Lima, Paladin Academy, Raid and Defense Academy a European Security Academy.

V minulosti pôsobil ako pomocný inštruktor streľby v Raid and Defense Academy. Peter patrí aj k zakladajúcim členom projektu Training Group.

V posledných rokoch ho môžete stretnúť taktiež ako organizátora strelecko taktickej súťaže GUNRUN, ktorá sa pravidelne organizuje na Slovensku.

INŠTRUKTOR PRE KURZY RESPOND ACADEMY: