Peter JAKUBÍK

Inštruktor Respond Academy
CERTIFIKÁTY, KURZY, VZDELANIE

NAEMT Tactical Combat Casualty Care (CZ)
NAEMT Tactical Emergency Casualty Care (CZ)
Prolonged Field Care (CZ)
Combat Lifesaver (SK)
Tactical Medic (SK)
Tactical Advanced Airway Management (Irak)
Field Transfusion (Irak)
Hostile Environment Lifesaver (CZ)
Prolonged Field Care (Irak)
Stop the Bleed (Irak)

O taktickú medicínu sa začal zaujímať pred viac ako 6 rokmi. Absolvoval vzdelávanie so špičkovými inštruktormi kurzov Timom Crantonom (Paramed), Radanom Doubravom (MedEvac), Vítom Kovářom (SOMT), Petrom Karmazínom (ÚVN Praha) a so slovenskými inštruktormi Braňom Hrnčiarom (5. pluk špeciálneho určenia), Oliverom Valentovičom a Matejom Karlákom (AEM).  V roku 2019 absolvoval intenzívny výcvik v rámci predĺženej starostlivosti o zranených v Iraku.

Vyštudoval odbor Zdravotnícky záchranár a študuje na Slovenskej zdravotníckej univerzite v odbore Urgentná zdravotná starostlivosť. Je členom Slovenského červeného kríža, dobrovoľného hasičského zboru a Asociácie samaritánov SR.

INŠTRUKTOR PRE KURZY RESPOND ACADEMY: