Nina MARTINČIČOVÁ

Inštruktor Respond Academy
CERTIFIKÁTY, KURZY, VZDELANIE

Urgentná zdravotná starostlivosť – Slovenská zdravotnícka univerzita (SK)
Certifikovaný kurz prvej pomoci (SK)
Stop the Bleed (SK)
Civilian First Responder (SK)
Survival in Non-Permissive Environment (SK)
Tactical Combat Casualty Care (SK)
Prehospital Trauma Life Support (SK)

Certifikovaná inštruktorka prvej pomoci. Urgentnú zdravotnú starostlivosť študovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Počas štúdia absolvovala stáž cez program Erazmus na Západočeskej univerzite v Plzni s praxou na Záchrannej službe plzeňského kraja.

Je členkou Slovenského Červeného kríža, Dobrovoľného hasičského zboru a Asociácia samaritánov Slovenskej republiky. Okrem civilnej medicíny absolvovala aj viaceré kurzy taktickej medicíny. Venuje sa charitatívnej práci v zdravotníckej oblasti pre ľudí bez domova.

INŠTRUKTOR PRE KURZY RESPOND ACADEMY: