Nina MARTINČIČOVÁ

Inštruktor Respond Academy
CERTIFIKÁTY, KURZY, VZDELANIE

Urgentná zdravotná starostlivosť – Slovenská zdravotnícka univerzita (SK)
Certifikovaný kurz prvej pomoci (SK)
Stop the Bleed (SK)
Civilian First Responder (SK)
Survival in Non-Permissive Environment (SK)
Tactical Combat Casualty Care (SK)
NAEMT Tactical Combat Casualty Care - CLS (CZ)
Prehospital Trauma Life Support (SK)
Certifikovaný kurz inštruktora prvej pomoci (SK)
NAEMT Prolonged Casualty Care (CZ)

Certifikovaná inštruktorka kurzov prvej pomoci. Pôsobí aj ako zdravotnícka záchranárka na ZZS. Urgentnú zdravotnú starostlivosť vyštudovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Počas štúdia absolvovala stáž na Západočeskej univerzite v Plzni s praxou na Záchrannej službe plzeňského kraja. 

Je členkou Slovenského Červeného kríža, Dobrovoľného hasičského zboru a Asociácia samaritánov Slovenskej republiky. Okrem civilnej medicíny absolvovala aj viaceré kurzy taktickej medicíny. Venuje sa charitatívnej práci v zdravotníckej oblasti pre ľudí bez domova.