Nina MARTINČIČOVÁ

Inštruktor Respond Academy
CERTIFIKÁTY, KURZY, VZDELANIE

Urgentná zdravotná starostlivosť – Slovenská zdravotnícka univerzita (SK)
Certifikovaný kurz prvej pomoci (SK)
Stop the Bleed (SK)
Civilian First Responder (SK)
Survival in Non-Permissive Environment (SK)
Tactical Combat Casualty Care (SK)

Certifikovaná inštruktorka prvej pomoci. Urgentnú zdravotnú starostlivosť študovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Počas štúdia absolvovala stáž cez program Erazmus na Západočeskej univerzite v Plzni s praxou na Záchrannej službe plzeňského kraja.

Je členkou Slovenského Červeného kríža, Dobrovoľného hasičského zboru a Asociácia samaritánov Slovenskej republiky. Okrem civilnej medicíny absolvovala aj viaceré kurzy taktickej medicíny. Venuje sa charitatívnej práci v zdravotníckej oblasti pre ľudí bez domova.

INŠTRUKTOR PRE KURZY RESPOND ACADEMY: