Ivan DIMOV

Inštruktor Respond Academy
CERTIFIKÁTY, KURZY, VZDELANIE

Zdravotnícky záchranár – Vysoká škola Zdravotnícka Praha (CZ)
Combat Lifesaver (CZ)
EXMED UK First Person on Scene – Edexel BTEC Level 2 IHCD (UK)
EXMED UK Medicine in Remote Areas -Edexel BTEC Level 2 IHCD (UK)
Vodná záchrana - 1. stupeň (na uzavretých vodách) (SK)
Horská záchrana – akreditované Horskou službou ČR (CZ)
Lezecká záchrana (CZ)
Prehospital Trauma Life Support (CZ)

Svoju prax začal pred viac ako 8 rokmi zdravotníckym kurz Combat Lifesaver. Odvtedy absolvoval viacero kurzov a stáží nielen v oblasti urgentnej a taktickej medicíny doma aj v zahraničí. Vzdelanie absolvoval na Vysokej škole Zdravotníckej v Prahe.

Okrem vzdelania v rámci urgentnej medicíny absolvoval výcvik v oblasti lezeckej, vodnej a horskej záchrannej služby.

Pracoval ako zdravotnícky záchranár v posádke RZP, v civilnej sfére aktuálne pôsobí na koronárnej jednotke v Prahe.