Firemné workshopy, prednášky, teambuildingy

Proper Preparation Prevents Poor Performance

Firemné workshopy, teambuilding, prednášky, spoločné zážitky? Prečo sú tieto aktivity pre firmy dôležité? Pretože firma napreduje, ak všetci ťahajú ako jeden tím a mieria k spoločnému cieľu.

Čo spája podnikanie, fungovanie firmy, biznis a schopnosť prežitia v kritickej situácii?

Prežitie v prostredí biznisu je podobné prežitiu v kritických situáciách. Aj keď “prostredie” je radikálne odlišné, všetky princípy zostávajú plne platné. Je firma, manažment a zamestnanci pripravení zvládnuť aj stresové a kritické situácie?

Firemný workshop Zásady správania v kritických situáciách

Viete si zodpovedať týchto 10 dôležitých otázok?

 1. Firemne akcie workshopy skolenia teambuildingAko správne vieme vyhodnocovať neočakávané situácie?
 2. Máme vypracované postupy a príslušnú metodiku?
 3. Vieme rýchlo vypracovať analýzu a navrhnúť potrebné kroky?
 4. Sme pripravení rýchlo nachádzať alternatívne riešenia?
 5. Dokážeme reorganizovať tím a rozdeliť úlohy?
 6. Ako máme zvládnutý manažment kritických situácií?
 7. Vieme stanoviť priority a správne ich odkomunikovať?
 8. Aké sú schopnosti nášho plánovania?
 9. Zvládneme dostatočne využívať dostupné nástroje?
 10. Máme naučené presvedčovacie zručnosti?

Dokážete tomu všetkému veliť?

Zvládnutie situácie si vyžaduje plné nasadenie nielen vhodných nástrojov, ale aj manažérskych schopností a zručností. Čím kvalitnejšie je v takomto prípade “velenie”, tým efektívnejšie, rýchlejšie a menej nákladné je pre firmu “splnenie misie”. Zvládnutie situácie si vyžaduje plné nasadenie ľudských zdrojov s výraznými manažérskymi schopnosťami a zručnosťami.

Vo vojnových konfliktoch alebo krízových situáciách má na výsledok vplyv úplne všetko. Je potrebné mať prehľad o situácii, víziu, plánovaný postup, záložný plán, dostatok prostriedkov či zvládnutú logistiku.

Bez poskladania tímu, v ktorom má každá oblasť svojho špecializovaného a zodpovedného lídra, nie je možné odviesť dostatočne kvalitný výkon.

TEAM
Together Everyone Achieves More

Firemné aktivity Respond Academy

Máme pripravený koncept špeciálnych firemných aktivít, v ktorých pomôžeme firme zvládnuť krízovú situáciu. Každý z našich firemných konceptov prispôsobíme tak, aby čo najlepšie korešpondoval z obchodným zameraním, procesmi, manažmentom, ľudskými zdrojmi a riadením. Docielime tak najväčšiu pridanú hodnotu a správne pochopenie a stotožnenie sa manažmentom aj zamestnancami.

Firemné workshopy, eventy, prednášky, teambuilding

Konzultácie a simulácie

Náš tím konzultantov poskytuje poradenstvo v oblasti firemných procesov zameraných na zabezpečenie životaschopnosti firmy pri krízových a neočakávaných situáciách. Zanalyzujeme a navrhneme zmeny procesov pre zabezpečenie business continuity. Formou simulácií firmu prevedieme krízovou udalosťou, aby sa formálne a metodické usmernenia uviedli do života. Sami sa presvedčíte, ako opatrenia fungujú a budete pripravení na potrebnú reakciu kedykoľvek to bude nutné.

Manažérske prednášky

Firemné workshopy, eventy, prednášky, teambuilding

Potrebujete zatraktívniť alebo oživiť vlastné eventy zaujímavými prednáškami? Naši inštruktori vám porozprávajú aký je život v ozbrojených silách, špeciálnych jednotkách alebo záchrannom systéme. Získaný náhľad na riešenie životných či firemných situácií pomôže uvedomiť si paralely medzi fungovaním v kritických oblastiach a firemnom prostredí.

Workshopy

Softskill workshopy sú určené pre pracovníkov na všetkých úrovniach manažmentu firmy – od top manažérov, obchodných riaditeľov, líniových vedúcich, projektových manažérov, vedúcich oddelení…

Workshopy sú spojením prednášok a interaktívnych simulácií zameraných prácu v neočakávaných situáciách firemného života. Účastníci spoznajú iný pohľad na spôsoby plánovania, príjmania zodpovednosti, riadenia a výkonu, ktoré sa prelínajú s metodikami používanými v armáde, špeciálnych silách a bezpečnostných agentúrach.

Teambuildingy

Firemné workshopy, eventy, prednášky, teambuilding

Firemné akcie teambuilding je výbornou príležitosťou ako:

 • zladiť členov nového projektového tímu
 • zlepšiť internú spoluprácu alebo vzťahy s obchodnými partnermi
 • odmeniť zamestnancov nezvyčajnou formou zábavy

Pripravíme zážitkový firemný teambuilding na mieru kdekoľvek na Slovensku. Na našich teambuildingoch sa účastníci získajú veľa užitočných zručností, zažijú množstvo zábavy a zvládne ich naozaj každý!

Firemné akcie pripravujeme vždy na mieru daného klienta. Ponuke na kľúč predchádza konzultácia cieľov a potrieb zákazníka. Dohodnúť si stretnutie alebo konzultáciu je možné telefonicky na 0911 633 833, emailom na info@respondacademy.sk alebo vyplnením kontaktného formulára nižšie. Ak máte záujem o kurz pre uzatvorenú skupinu vašich zamestnancov, pozrite si našu základnú ponuku, ktorú upravíme na mieru.

  Firemné konzultácie, simulácie, prednášky, workshopy, teambuilding

  kontaktný formulár
  Nezabudnite sa pozrieť aj na náš Facebook, Instagram alebo YouTube!