CIVILNÉ KURZY

Civilné kurzy Respond Academy sú určené primárne pre záujemcov z radov laickej verejnosti. Kurzy sú zamerané na životné situácie, v ktorých sa môže ocitnúť každý z nás, bez ohľadu na jeho vzdelanie, sociálny status, zamestnanie či vek.
Práve to je jeden z faktorov, ktorý berieme na zreteľ v koncepte inštruktáže na našich civilných kurzoch. Dôležité je, aby každý účastník kurzu pochopil dôvody, princípy a postupnosť jednotlivých aktivít.

Naučíme vás chápať čo je potrebné si uvedomiť v krízovej situácii, čo je prioritné a ako správne reagovať. To všetko zrozumiteľne, jasne a s reálnymi simulovanými zážitkovými cvičeniami.
Neučíme raketovú vedu, začíname postupne jednoduchými metódami. Ak však zlyhajú, budete schopní vykonať aj pokročilejšie a náročnejšie postupy aby ste dosiahli potrebný cieľ.

ĎALŠIE KURZY RESPOND ACADEMY

ONLINE KURZY

CIVILNÉ KURZY

TAKTICKÉ KURZY

ŠPECIÁLNE KURZY

PREDNÁŠKY

FIREMNÉ AKCIE