Ako získať zbrojný preukaz

Chceš vedieť ako získať zbrojný preukaz? Dozvieš sa o podkladoch, príprave, skúškach, čo všetko to obnáša aj koľko zaplatíš na poplatkoch. Nielen na kurzoch sa nás pýtate ako ľahko získať zbrojný preukaz. Úplne ľahká bezpracná cesta asi neexistuje, ale nie je to ani nemožné. Aký je postup kým v ruke budeš držať samotný zbrojný preukaz?

V prvom rade predtým ako sa rozhodneš vlastniť zbraň… mysli na to, že vlastniť strelnú zbraň je veľká zodpovednosť, či už pri jej bezpečnom uložení alebo používaní. Ak si na takú zodpovednosť pripravený, v pohode sa pusti do procesu získavania zbrojného preukazu.

Upozornenie o aktuálnosti informácií

Tento článok a video je o informáciách platných k dňu, kedy ho publikujem. Vzhľadom k možným zmenám legislatívy nemusí byť v budúcnosti aktuálny! Pre úplné detaily odporúčam preštudovať si minimálne zákon o strelných zbraniach a strelive  č. 190/2003 a jeho neskoršie úpravy. (Linky nižšie)

Ako získať zbrojný preukaz – žiadosť, príprava, skúška

Podmienky získania zbrojného preukazu

Veková hranica

Minimálny vek je  21 rokov s nasledujúcimi výnimkami:

  • pre poľovné účely môžeš získať zbraň od 18 rokov, musíš mať ale súčasne aj poľovný lístok…
  • 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu, ak si reprezentantom v streleckých disciplínach.

Bezúhonnosť a spoľahlivosť

Čo to v praxi znamená a aký je medzitým rozdiel?

Bezúhonnosť znamená, že ak si spáchal úmyselný trestný čin v niektorom z prípadov, ktorý detailne rozpisuje práve zmienený zákon, nebudeš z pohľadu procesu vnímaný ako bezúhonná osoba = nespĺňaš podmienku pre získanie zbrojného preukazu.

Slovíčkom spoľahlivosť je zase mienené napríklad to, či nadmerne nepiješ alkohol neberieš drogy alebo si za posledné 2 roky neurobil priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, to znamená vyhrážky, ublíženie na zdraví alebo iná forma násilia… a taktiež či si nebol chytení pri pytlačení, či už v lese alebo na rybníku.

Zároveň, pokiaľ policajti zistia, že v Tvojom prípade nie je zaručené NEzneužitie zbrane, tiež to môže znamenať stopku pri získaní zbrojáku.

pistol kurz obrannej strelby

Ďalšie podmienky

Ďalšími podmienkami sú pobyt na území Slovenska, spôsobilosť na právne úkonypsychická a zdravotná spôsobilosť.

Zdravotná spôsobilosť

Ako prvé by si mal absolvovať zdravotné vyšetrenie u svojho obvoďáka, ktorý Ti dá potvrdenie. To budeš totiž potrebovať pri predložení žiadosti o zbroják u policajtov. Podľa cenníka Tvojho všeobecného doktora to môže byť 15 možno 20€.

Psychologický posudok

Je drahší a potrvá pár hodín. Postupne je tam niekoľko rôznych cviční, niečo na logiku, na postreh, na sústredenie, na zistenie charakterových a povahových vlastností. Časť je písomná formou testov, časť je rozhovor. Priprav si do zoznamu nákladov ďalších cca od 50 do 100€, priemerná cena je niekde v strede.

Podanie žiadosti o zbrojný preukaz

Stiahneš si žiadosť z webu (linku na žiadosti dávam aj nižšie) ku ktorému si pripravíš odôvodnenie. Ďalšie podklady závisia na skupine zbrojného preukazu a to nasledovne:

  • Ak chceš zbraň na poľovné účely tak potrebuješ overenú kópiu poľovného lístka.
  • Ak chceš zbraň na športovú streľbu, tak priložíš potvrdenie, že si členom streleckého klubu.
  • Ak ju potrebuješ nosiť napríklad ako SBSkár, potrebuješ potvrdenie zamestnávateľa.

Zákon 190 v paragrafe 15 skupiny delí podľa účelu používania a oprávnenia nosiť alebo držať zbraň, čo je tiež rozdiel.

A – nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
B – držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
C – držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu
D – držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
E – držanie zbrane a streliva na športové účely,
F – držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely.

Ako bežnému civilovi iba skupina A Ťa oprávňuje nosiť zbraň pri sebe a to aj v nabitom stave, samozrejme zase podľa stanovených podmienok (napríklad v skrytom nosení).

V ostatných prípadoch ide o držanie zbrane, takže to znamená, že zbraň môžeš mať uloženú na ohlásenom mieste, čo je potom vyznačené na samotnej karte zbrane, a môžeš ju prepravovať napríklad na strelnicu alebo do opravy. Opäť v rámci upresnení a za podmienok stanovených v zákone. V priebehu času samozrejme môžeš zažiadať o rozšírenie skupín.

Keď všetko pripraveníš a vypíšeš, choď na políciu a žiadosť odovzdaj na úseku zbraní a streliva. Za žiadosť sa platí poplatok 16,50€. Nezabudni priložiť dve fotky, jedna zostane v policajnom registri a druhú budeš mať na zbrojnom preukaze.

pistol kurz obrannej strelby

Príprava na skúšku

Príprava je v princípe v teoretickej časti a praktickej. Asi najlepším zdrojom na teoretickú prípravu je využiť aktuálnu verziu knihy Zbrojný preukaz – Príprava na skúšku od Jozefa a Renáty Majorošových. Stojí v priemere okolo 18€ a každé vydanie je aktualizované. Treba sa učiť z aktuálnej knihy, lebo reflektuje súčasnú legislatívu. Aby si to mal jednoduchšie, jednotlivé vydania sa líšia aj farebne, k augustu 2021 sa predáva kniha v zelenom obale. Hlavne si treba prečítať časť skúšobných otázok a odpovedí, ktoré Ťa priamo na skúšku pripravia.

Zároveň odporúčam hlavne si naštudovať a rozumieť trestnému zákonu časť „okolnosti vylučujúce trestnoprávnu zodpovednosť“ teda §24-26. Nutná obrana, krajná núdza a oprávnené použitie zbrane. Pochopeniu Ti môže pomôcť aj kniha Nutná obrana od Roberta Fica.

Ďalej by si sa mal pripraviť aj prakticky a to hlavne aby si zvládal základnú a bezpečnú manipuláciu. Reálne na skúške strieľať do terča nebudeš, skôr ide o základy ktoré musíš mať. Takže ak pri skúške dostaneš na stôl zbraň, musíš s ňou manipulovať bez ohrozenia ostatných, zvládnuť jej nabitie, vybitie a podobne. Naozaj iba základy ale o to podstatnejšie. Prídi na náš kurz obrannej streľby a tam sa všetko potrebné naučíš.

Praktická časť skúšky prebieha rôzne podľa okresu, niekde to chcú viac, niekde menej, niekde vôbec.

Skúška pred komisiou

Pred skúškou zaplatíš ďalší poplatok 49,50€. Prídeš na skúšku a vytiahneš si set otázok z 5 oblastí. Následne máš čas na prípravu, takže si sadneš, skľudníš sa, na papier si napíšeš čo budeš hovoriť. Je možné že dostaneš nejaké upresňujúce otázky, ale ak si sa poctivo pripravil tak by Ťa nemalo nič zaskočiť. Nezabudni mať naozaj naučené rozdiely medzi nutnou obranou, krajnou núdzou a oprávenom použití zbrane. Takúto otázku určite očakávaj bez ohľadu na vytiahnutý set.

Na konci skúšky sú v podstate už len dve možnosti – buď si skúšku neurobil  a budeš musieť ísť znova, našťastie už za menší poplatok, alebo si urobil a zbrojný preukaz ti do niekoľko dní vystavia a prídeš si ho zobrať.

Rýchly sumár

Takže… ak chceš získať zbrojný preukaz, musíš splniť stanovené podmienky – vek, bezúhonnosť, spoľahlivosť, pobyt na Slovensku. Musíš absolvovať lekárske a psychologické vyšetrenie, podať si žiadosť a pripraviť sa na skúšku… a úspešne ju urobiť.

Predpokladané náklady:

Lekársky posudok – 20€

Psychologický posudok – 80€

Žiadosť o vydanie zbrojáka – 16,50€

Príprava teoretická – kniha – 18€

Príprava praktická tu dávam cenu nášho celodňového kurzu, kde si prejdeš bezpečnosť, manipuláciu, nabitie, vybitie, riešenie závad… – 99€

Poplatok za skúšku 49,50€

Takže všetko spolu +- 280€

Ak už teraz sa ti to zdá veľa, nad vlastnením zbrane ani nerozmýšľaj a nechaj to celé tak. Pretože kúpa zbrane, strelivo, doplnky, kurzy, tréning a prípadne súťaže budú následne stáť oveľa viac ako získanie zbrojáka.

Užitočné linky

Kurz streľby: https://respondacademy.sk/kurzy/kurz-civilnej-obrannej-strelby-1

Poplatky na úseku zbraní a streliva: https://www.minv.sk/?spravne-poplatky-na-useku-strelnych-zbrani-a-streliva

Žiadosti a potvrdenia: https://www.minv.sk/?zbrane-a-strelivo

Oficiálne pokyny ako získať zbrojný preukaz:

Slovensko.sk: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-ziskam-zbrojny-preukaz/

Ministerstvo vnútra: https://www.minv.sk/?vydanie-zbrojneho-preukazu

Zákon 190/2003 Z.z https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-190

Trestný zákon 300/2005 https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300

Kurz civilnej obrannej streľby

7 hodinový intenzívny kurz je určený pre záujemcov o streľbu z krátkej guľovej zbrane (samonabíjacia pištoľ), jej bezpečné a efektívne využitie. Na vstupnom kurze obrannej streľby si prejdete detaily k funkcii samonabíjacej pištole a bezpečnostných zásadách nevyhnutných pri manipulacii so strelnými zbraňami. Oboznámite sa s výstrojom a vybavením potrebným pri nosení zbrane alebo pri tréningu.

Kurz je zameraný na získanie základných zručností nutných pri použití zbrane s dôrazom na jednoduchosť a efektivitu prevedenia, ktorá skracuje rozhodovací proces pri jednotlivých úkonoch. Rôzne typy zbraní a individuálne danosti jednotlivcov sa môžu líšiť, avšak princípy efektívneho použitia zbrane ostávajú rovnaké.

Súčasťou kurzu je strelecká optimalizácia pomeru medzi rýchlosťou a presnosťou. V prípade závady na strelnej zbrani si nacvičíte postupy k jej rýchlemu odstráneniu.
Kurz nie je fyzicky náročný, avšak bude vyžadovať vaše plné sústredenie.

Chceš sa naučiť strieľať – bezpečne, efektívne a pod dohľadom skúsených inštruktorov?

Pre účasť na kurze NIE JE nutné vlastniť zbrojný preukaz!

Registrácia na kurz civilnej obrannej streľby:

respondacademy.sk/kurzy/kurz-civilnej-obrannej-strelby-1
respondacademy.sk/kurzy/kurz-civilnej-obrannej-strelby-2