Ako sa zachovať v prípade útoku

Pre väčšinu ľudí je nepríjemné byť priamym účastníkom konfliktnej situácie. Tá sa môže udiať veľmi rýchlo a neočakávane, pričom jej spúšťačom vôbec nemusíte rozumieť. Konflikt môže nastať plánovane – útočník zvolil silové riešenie problému, ktoré má konkrétne s Tebou na základe nejakej predchádzajúcej udalosti, alebo môže nastať neplánovane – jednoducho si sa ocitol v nesprávny čas na nesprávnom mieste.

Ako sa brániť v prípade napasdnutia a útoku

Vieš ako sa konfliktu vyhnúť alebo správne reagovať?

Všeobecné základné pravidlá

Nepodceňuj vlastnú bezpečnosť

 • buď vždy všímavý k okoliu
 • vyberaj si bezpečné miesta a trasy presunu
 • nenechaj sa zbytočne vtiahnuť do konfliktu ak existuje možnosť sa mu vyhnúť

Predíď konfliktu

 • sleduj vývoj situácie a včas reaguj
 • neprovokuj a snaž sa boju vyhnúť
 • ak nie je iná možnosť, reaguj efektívne

Konaj dôrazne a premyslene

 • potlač strach a využi nával adrenalínu
 • zameraj sa na slabé miesta protivníka
 • využi všetky dostupné prostriedky sebaobrany

Vyhni sa konfliktu

Najlepším riešením je, ak sa dokážeš vyhnúť konfliktu. Dôležité je dostatočne včas vedieť rozpoznať hrozbu, aby si mal čas a dostatočnú vzdialenosť na reakciu. Človek automaticky reaguje v rámci troch naprogramovaných vzorcov správania sa v krízovej situácii.
Reakcia je individuálna a záleží od charakteru, mentálneho nastavenia, fyzickej pripravenosti a skúseností s reakciou na podobné situácie z minulosti. Tieto tri základné vzorce sú:

 • neschopnosť reakcie (zamrznutie)
 • presun z ohrozenej oblasti (útek)
 • aktívna reakcia na situáciu silou (útok)

Ako sa brániť v prípade napadnutia a útoku

Možnosti a spôsoby sebaobrany

Ak už neexistuje žiadna možnosť ako sa konfliktu vyhnúť, musíš zvládnuť aktívnu obranu. V súvislosti s predchádzajúcim vývinom situácie si uvedom, že útočníkov zámer je uškodiť, zraniť alebo zabiť. V určitom pohľade, hlavne ak sa udalosť odohrala bezprostredne a neočakávane, nebudeš možno okamžite schopný odhadnúť možnú intenzitu útoku. Odosobni od “férového boja”. Ten je možný v športe, bojových umeniach a podobne, pri boji o život alebo na ulici jednoducho pravidlá neplatia. Možno budeš mať iba niekoľko sekúnd na to, aby si sa ubránil.

Nespoliehaj sa na cudziu pomoc! V krízovej situácii sa všetko deje rýchlo a prípadní svedkovia sa často boja zasiahnuť.

Obrana proti jednému útočníkovi

Vždy sa snaž dostať do pozície, ktorá zabezpečí výhodu.

 • volajt o pomoc, upútaj pozornosť okolia
 • maj útočníka neustále na očiach
 • zameraj sa na jeho slabé stránky alebo nevýhody
 • bojuj až pokiaľ útočník neprestane byť hrozbou

V niektorých prípadoch zaberie už spomínaný prvý bod. Pri silnom kriku a upútaní pozornosti si agresor útok rozmyslí zo strachu z odhalenia. Aj keď vám ostatní nepomôžu, získaš aspoň svedkov udalosti pre prípadné policajné vyšetrovanie alebo dokazovanie.

Obrana proti skupine útočníkov

V situácii, kde už stojíš proti viacerých útočníkom, je dôležité nepreceniť svoje schopnosti. Ak nemáš za sebou ani základy sebaobrany, pravdepodobnosť víťazstva je prakticky nulová. Skupina agresorov pravdepodobne bude útočiť súčasne. Neočakávaj scény ako z filmu, kde ďalší protivník poskakuje okolo a zaútočí až keď vyradíš toho predchádzajúceho.

 • nevciťuj sa do pozície bezbrannej obete
 • vnímaj najbližšie okolie celým zorným poľom
 • vytipuj si koho sa pokúsiš vyradiť ako prvého
 • buď čo najefektívnejší v obrane aj útoku

Ak sa situácia počas boja zmení natoľko, že sa otvoria iné možnosti (napríklad po vyradení najslabšieho útočníka vznikne priestor na útek), zváž ich okamžité využitie. Môže to priniesť zvrat v konflikte alebo ukončenie ohrozenia.

Čo robiť po skončení konfliktu

Po skončení konfliktu volaj políciu alebo záchrannú službu. Ako si správne zavolať pomoc som písali v samostatnom článku. Nahlás aspoň v krátkosti čo sa stalo, momentálnu situáciu a počkaj na príchod polície alebo záchranárov. Tento telefonát neodkladaj na neskôr! Môže sa stať, že v prípade zranenia útočník alebo svedkovia (ktorí možno prídu iba na poslednú chvíľu) zavolajú políciu a namiesto obete budeš označený za útočníka!

Chceš sa naučiť brániť?

Respond Academy Ti v spolupráci s Krav Maga Academy prináša kurzy sebaobrany, na ktorých sa okrem iného naučíš:

 • pochopiť psychológiu súboja
 • správne vyhodnocovať možnosti
 • zvýšiť si sebavedomie a odhodlanie
 • zbaviť sa strachu a pocitu bezbrannej obete
 • využiť efektívne techniky pre obranu
 • čeliť jednému alebo viacerým útočníkom

Kurzy Respond Academy súvisiace s obranou:

CD130 Kurz civilnej obrannej streľby 1
CD231 Kurz civilnej obrannej streľby 2
CD105 Kurz sebaobrany Krav Maga 1
CD206 Kurz sebaobrany Krav Maga 2
CD307 Kurz sebaobrany Krav Maga 3
CD418 Špeciálny kurz sebaobrany pri útoku nožom
CD419 Špeciálny kurz sebaobrany pri útoku palicou